Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-01 09:20

Två delar av åtta i det orange kuvertet

Nu har de flesta polisena i region stockholm fått sina orange kuvert. Med hänsyn taget till hur de pensionsdelar ser ut som redovisas i kuverten vill Blåljus komplettera med vad de kollektivavtalade pensionsdelarna bidrar med. Det kan variera väldigt, men för poliser är det oftast till det bättre.

Blåljus tar delarna en och en. Vi börjar med det orange kuvertets innehåll, den allmänna pensionensom har två beståndsdelar.
Allmän pension
1. Premiepension, där arbetsgivaren avsatt 2,5% som löntagaren fått möjlighet att spela med i fonder. Har löntagaren suttit still, placerades pengarna i 7 AP-fonden, såfa, soffalternativet, som har haft en mycket god utveckling hittills.

2. Inkomstpensionen, 16% som följer ett slags index.

De båda delarna innebär att efter ett långt polisliv, kan ca 3,5 miljoner finnas på kontot, som skall räcka till en beräknad livslängd på runt 85 år. Dör man innan 85 går pengarna till de som lever längre. Pengarna sätts bara av upp till ca 38000/månadslön, vilket innebär att en hög polischef som tjänar dubbelt så mycket som undertecknad har ganska exakt samma allmänna pension. Kan vara lite jobbigt om man har lagt sig till med dyra vanor. Vid en pensionsavgång vid 65 års ålder, blir den allmänna pensionen för en polis som jobbat heltid hela livet runt 20000/månad. Varje år tidigare pensionering, gör ca 1000:- minus per månad livet ut. Och varje års längre arbete ger ca 1000:- plus.

Dessbättre har de centrala parterna på arbetsmarkaden och även Polisförbundet valt att sluta kollektivavtal som kompletterar den allmäna pensionen. Dessa pensionsdelar framgår inte av det orange kuveretet. I texten nedan beskriv vad pensionsavtalet PA03, som nu ligger i PA16 avd II innehåller. Det gäller för poliser födda innan 1988. Yngre konstaplar ligger i avd I, med andra regler, ett mer avgiftsbestämt system.

Delarna i Avtalspensionen är:

3-4 Kåpan Tjänste och Kåpan ålders. /Eller Kåpan Tjänste och Kåpan Valbar som det heter nuförtiden. Totalt betalar arbetsgivaren 4,5%, 2% till Tjänste och 2,5 till Valbar. Den valbara har förvaltats av Kåpan om man inte valt annan förvaltare. Kåpan har varit trygg och stabil som förvaltare med hyfsad värdeutveckling hittills.
Kåpan Återbäringsränta


5. Dessutom får alla poliser genom ett avtal som Polisförbundet slöt 2008 Kåpan Extra med 4,6% av lönen. Det innebär således nära nog en fördubblad tjänstepension jämfört med många andra yrken. Särskilt för de yngre poliser som har den pensionen länge, kan det bli ett betydande tillskott till en annars osäker pensionsnivå i framtiden.

6. Nu börjar det likna något. Men till det kommer att äldre poliser får förmånsbestämd pension i procent av slutlönen upp till 7,5 basbelopp. För de som går i pension nu, kan det vara runt 7% av slutlönen, det minskas efter födelseår till 0% för den som är född 1972. En polis som går i pension vid 65 nu, och tjänar 37000 / månad, får ca 2600 i förmånsbestämd pension livet ut.

7. Men chefer inom polisen får ju inte allmän pension över 7,5 basbelopp. De får i stället förmånsbestämd pension på 60% av genomsnittet av lönen de sista fem åren innan pension mellan 7,5 basbelopp och 20 basbelopp. Över 20 basbelopp, blir det 30%. Även den pensionen betalas livet ut.

Tabell med exaktare uppgifter om förmånsbestämd pension, åldrar mm finns här.
Även tjänstepensionen blir högre ju längre man jobbar, och även den förmånsbestämda pensionen sänks vid tidigare pensionering. Men hur ska man orka jobba längre så att pensionen blir bättre än hyfsad?

8 Delpensionsavtalet. Innebär att arbetsgivaren kan ge poliser mellan 61 och 65 år mellan 20 och 50 % pension. På den tid som inte arbetas, får polisen 60 % i pensionsersättning. Det innebär att en polis ledig på 20% får 92 % ersättning. En polis som fått 50% får 80 % ersättning. Lite mindre sätts in till den allmäna pensionen, (18,5% av den del man har delpension, pensionsersättningen är inte pensionsgrundande till den allmänna pensionen) men det uppvägs mer än väl om man orkar jobba något eller några år längre. Till tjänstepensionen sätts avgifterna in oavkortat. (som om man inte varit ledig)

I Polismyndighetens budgetunderlag, som Polisförbundet var kritiska till, finns en bra skrivning om delpension, under avsnittet kompetensförsörjning, Bemanning och kompetens på sid 21:

"Myndigheten ger möjlighet till delpension om verksamheten medger. Syftet är att medarbetare som närmar sig pensionsåldern ska kunna vara kvar i arbetet hellre än att pensionera sig i förtid."

Kloka ord.

Är Du fortfarande fundersam på vad DU kan vänta dig som pensionär? Då rekommenderar vi att du går in på minpension.se. I det orange kuvertet finns koden som gör att du slipper logga in med bankid, och enkelt kan kolla hur olika pensionsåldrar eller uttag av din tjänstepension påverkar din ekonomi som pensionär. Där finns även möjlighet att lägga in uppgifter om Du har sparat själv i IPS, idividuellt pensionssparande, som fanns tidigare och där man fick avdrag för att spara upp till 12000:- per år. Möjligheten att få avdraget för nysparande är borttaget sedan ett par år, men man får skatta när pengarna tas ut ändå.

Det kan vara värt att fundera över hur länge pengarna ska räcka, även om det kan vara svårt att förutse hur frisk man blir som pensionär och hur länge man får vara med som pensionär. Men ett litet tips kan vara att tar man ut tjänstepensionen ( del 3, 4 och 5) på snabbast möjliga tid, fem år, kan det bli en lång tid efteråt med lägre pensionsnivå. Och det kan även vara så, att man hamnar över gränsen för statlig skatt. Men allt det går att få besked om på minpension.se.

Ta gärna ett par timmar i helgen, och se hur din tid som pensionär artar sig ekonomiskt.

Tommy Hansson

Gilla sidan: