Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-02-28 10:50

Otillräckliga budgetförstärkningar i Polismyndighetens budgetunderlag

Polisförbundet kommenterar Polismyndighetens budgetunderlag, där polisen begär närmare fyra miljarder i förstärkning under perioden 2018-2020. Även om förstärkningen är en dubblering jämfört med regeringens förslag konstaterar Polisförbundet att satsningen är otillräcklig, redan innan regeringens eventuella prutningar inletts i budgetmanglingen. Så här skriver Polisförbundet:


"Uppvärdering av polisyrket avgörande insats för ett tryggare samhälle


De ytterligare 3,9 miljarder som Polismyndigheten begär av regeringen för 2018–2020 räcker inte till för den uppvärdering av polisyrket som är en nödvändig investering i ett tryggare samhälle. Det anser Polisförbundets ordförande i en kommentar till Polismyndighetens budgetunderlag som lämnades till regeringen idag.

 

– Det är en förstärkning, men det är inte tillräckligt. Svensk polis befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Det krävs mycket tydlig handling nu från både arbetsgivare och ansvariga politiker. Vi behöver inte bara fler poliser. I första hand måste vi behålla dem vi redan har och rekrytera tillbaka dem som slutat. Och då måste löner och villkor förbättras. Det är en avgörande insats för ett tryggare samhälle, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

Polismyndigheten kräver ytterligare 3,9 miljarder kronor mer av regeringen under 2018-2020. I budgetunderlaget anger myndigheten att; ”Myndigheten arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att kunna attrahera och rekrytera och för att utveckla och behålla motiverade medarbetare. En viktig framgångsfaktor är en uppvärdering av polisyrket.”

 

– Det är positivt att rikspolischef Dan Eliasson säger att han vill uppvärdera polisyrket och vara en attraktiv arbetsgivare. Men det kan vi inte se vare sig i budgeten eller i äskandet på 3,9 miljarder. Myndigheten är idag inte en attraktiv arbetsgivare, det är istället en arbetsgivare som erfarna och kompetenta poliser lämnar, säger Lena Nitz.

 

Enligt det underlag som Polismyndigheten i dag överlämnar till regeringen krävs förstärkningar av resurserna för att öka tryggheten i lokalsamhället, förbättra förmågan att utreda IT-brott samt öka förmågan att bekämpa terrorism. Enligt myndigheten behövs åtminstone ytterligare 1 500 poliser och 1 300 civilanställda under perioden.

 

Men tyvärr räcker det inte att anställa fler poliser. Under 2016 slutade 950 poliser, vilket är 118 fler än 2015. Bara hälften av de som lämnade gjorde det på grund av pensionering. Personalstatistiken för januari visar att flykten från polisen fortsätter.

 

Ytterligare 84 poliser lämnat yrket, varav endast 28 på grund av åldersskäl. Avgångarna i åldersgruppen 40–60 år fortsätter att vara högre även i år jämfört med tidigare år.

 

– Det är oansvarigt av arbetsgivare och regering att förlita sig på att utbilda fler poliser för att täcka behoven. Platserna räcker inte till för att kompensera för de som nu slutar. En genomgripande långsiktig satsning på bättre anställningsvillkor och högre löner är avgörande för att få många av dem som lämnat yrket att återvända, säger Lena Nitz.

 

Polisförbundet har lämnat förhandlingen om budgetunderlaget i oenighet med arbetsgivaren.

 
– Det beror främst på att uppföljning av verksamhet, intern styrning och kontroll samt det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar som det ska. Budgetunderlaget är inte så transparent att vi kan identifiera de verkliga behoven för verksamheten, säger Lena Nitz.

 

Polisförbundet har krävt att inrikesminister Anders Ygeman ska tillkalla en nationell samling för att uppvärdera polisyrket. Inrikesminister Ygeman har ställt sig positiv till detta, men Polisförbundets ordförande Lena Nitz är orolig för tidsaspekten.

 

– Det här kan inte dras i långbänk. Nationell samling måste starta nu. Vi ser också att det är helt avgörande med en tydlig satsning på polisen i vårbudgeten. Regeringen måste göra det möjligt för Polismyndigheten att vara en attraktiv arbetsgivare på riktigt. Det kräver i sin tur budgetförstärkningar, annars är det bara ett spel för gallerierna, säger hon."


På Polisen.se beskriver Rikspolischefen behoven så här:

  • "Sveriges befolkning växer, 
  • alltfler unga i brottsaktiv och brottsutsatt ålder, 
  • det dödliga våldet från kriminella nätverk ökar, 
  • den komplexa IT-brottsligheten ökar och 
  • kraven på polisens terror- och krisberedskap höjs.

− Polisen har ett ansträngt läge och för att möta polisens alla behov krävs beslut om polisens långsiktiga finansiering. Redan förra året ökade vi antalet civilanställda för att förstärka vår förmåga att klara uppdraget. Polisen behöver besked om tillskott för att inte tvingas sänka ambitionen för antalet anställda redan mot slutet av året. Det en förutsättning också för att inte behöva sänka ambitionerna för den lokala närvaron, det brottsförebyggande arbetet och för mängdbrottsutredningarna eller tvingas skjuta fram investeringar i ny teknik, säger rikspolischef Dan Eliasson.

 

I budgetunderlaget bedöms också att resursbehoven fortsätter att öka för budgetperioden 2021-2024. Det handlar om ytterligare om 1 500 poliser och 700 civilanställda. Det skulle innebära en nivå på 23 000 poliser och 10 400 civilanställda år 2024."

 

Blåljus noterar att det nog blev lite fel på matematiken i slutet av artikeln på polisen.se. De drygt 1500 extra poliser som krävs till 2020, borde redan spegla sig i Polishögskolornas antal elever. Så är inte fallet. Och med nuvarande löneläge, torde avhoppen inte minska eller antalet lämpliga sökanden till Polishögskolorna inte öka nämnvärt. Dessvärre.

 

DN har en intressant TT-artikel i anledning av budgetäskandet.

 

"För drygt tio år sedan gjordes en politisk satsning på att komma upp i 20.000 poliser. Målet nåddes 2010. Dan Eliasson påpekar att vi då var 600.000 färre i befolkningen. Men antalet poliser är fortfarande 20.000.


– Vi passerade ju alldeles nyss tio miljoner människor och 2024 tror SCB att vi är elva miljoner, säger Eliasson som anser att personaltillväxten måste följa prognoserna.

 

– Vi måste ha en polis som växer i takt med befolkningstillväxten, inte springer efter som vi gör nu."


Det är att märka, att polismyndighetens budgetunderlag har samma siffra 3,9 miljarder som för ett år sedan. Vilket Regeringen valde att halvera. Otryggheten ökar, morden med skjutvapen ökar, poliserna räcker inte till. Vi anar ett samband.


Vi får snart se vad orden "Trygghet i en ny tid" är värda...

 

Läs Polisens budgetunderlag

Läs om Polisförbundets krav på nationell samling


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994