LÄNET RUNT

- aktuellt från våra förbundsområden

Polisförbundsregion Stockholm består av flera förbundsområden
  • förbundsområde Nord
  • förbundsområde Syd
  • förbundsområde Birger jarl, City
  • förbundsområde Chef
  • förbundsområde Kamraterna

    Nedan beskrivs aktuella frågor från våra förbundsområden:
Förbundsområde Stockholm Syd2019-06-17
Förbundsområde Stockholm Syd

Viktigt med förståelse för varandras roller

Ulf Ask, ordförande i förbundsområde Syd i Stockholm, beskriver här - tillsammans med huvudskyddsombud Robert Brindeby och Thomas Mattisson - en nutidsbild av verksamheten i polisområde Syd; ett stramt personalläge på utredningssidan, ingripandeverksamheten liksom jouren... behov av nya rutiner vid bränder (el- och gasfordon) och att närvara vid rehabiliteringssamtal m.m. Länk
Ulf Pauli ordförande fo Chef Stockholm 2019-06-03Förbundsområde Stockholm Chef

Oro för den "ensamme chefen"

Ulf Pauli, ny ordförande i förbundsområde Stockholm chef, beskriver här begynnande positiva samverkansformer, avsaknaden av ett samverkansavtal, utmaningen att engagera medlemmarna, sin oro för den "ensamme chefen", förhoppningar om utökat ledningsstöd, sin syn på vem som ska leda polisoperativ verksamhet samt nödvändigheten av en bred lönesatsning m.m. Länk
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994