LÄNET RUNT

- aktuellt från våra förbundsområden

Polisförbundsregion Stockholm består av flera förbundsområden
  • förbundsområde Nord
  • förbundsområde Syd
  • förbundsområde Birger jarl, City
  • förbundsområde Chef
  • förbundsområde Kamraterna
  • förbundsområde Gotland
    Nedan beskrivs aktuella frågor från våra förbundsområden:
2019-07-08 Förbundsområde Nord Stockholm

Fler tvivlar på polisers karriär- och utvecklingsvägar 

Johanna Spjut, ny ordförande för förbundsområde Nord i Stockholm ger här en bild av arbetet i den norra länsdelen; av den resursbrist som ger följdverkningar på hela verksamheten, det begynnande tvivlet bland medlemmars förtroende för arbetsgivarens "nya" karriär- och utvecklingsvägar för poliser, farhågorna över att en alltför fyrkantig tolkning om hur resurserna ska fördelas kan leda till inlåsningseffekter för polisers utveckling - men också en lokal arbetsledning som bjuder in till samtal och samarbete m.m. 
Läs mer
Daniel Funseth2019-06-24 Förbundsområde Kamraterna Stockholm

Värdera våra specialister
så att kompetensen stannar

Daniel Funseth, ny ordförande för Kamraterna i Stockholm, beskriver här; en arbetsvardag med hög belastning, knappa resurser med uppdrag i hela stockholmsregionen, specialistfunktioner vars kompetens efterfrågas av andra arbetsgivare, medarbetare som inte känner sig lyssnade på,  irritationen kring frågan om "restid"... - men också om god samverkan och dialog. m.m.
Länk
 
Förbundsområde Stockholm Syd2019-06-17 Förbundsområde Stockholm Syd

Viktigt med förståelse för varandras roller

Ulf Ask, ordförande i förbundsområde Syd i Stockholm, beskriver här - tillsammans med huvudskyddsombud Robert Brindeby och Thomas Mattisson - en nutidsbild av verksamheten i polisområde Syd; ett stramt personalläge på utredningssidan, ingripandeverksamheten liksom jouren... behov av nya rutiner vid bränder (el- och gasfordon) och att närvara vid rehabiliteringssamtal m.m.
Länk
 
Ulf Pauli ordförande fo Chef Stockholm 2019-06-03Förbundsområde Stockholm Chef

Oro för den "ensamme chefen"

Ulf Pauli, ny ordförande i förbundsområde Stockholm chef, beskriver här begynnande positiva samverkansformer, avsaknaden av ett samverkansavtal, utmaningen att engagera medlemmarna, sin oro för den "ensamme chefen", förhoppningar om utökat ledningsstöd, sin syn på vem som ska leda polisoperativ verksamhet samt nödvändigheten av en bred lönesatsning m.m. 
Länk
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994