Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-02-15 09:40

Orange kuvert till Stockholms poliser

Om några dagar, mellan den 20 och den 25 februari, skickar Pensionsmyndigheten ut orange kuvert till de poliser i vår region som inte begärt att få sina pensionsbesked digitalt i stället. Men de orange kuverten visar inte riktigt hela sanningen. För poliser blir pensionen avsevärt bättre än vad som framgår i kuvertet.

 Så - Hur mycket ångest skall man ha? En mindre del av den allmänna pensionen har vi själva fått makten att spela med på börsen. Andra har valt att låta staten förvalta pengarna i AP7 Såfa (soffalternativet)...

Blåljus har tidigare beskrivit
att det orange kuvertet bara är en del av sanningen om din framtida pension:

Polispensionen är bättre än bara det orange kuvertet

 

Den allmänna pensionen består dels av inkomstpension, dit arbetsgivaren betalar 16% av din lön upp till 7,5 basbelopp (ca 37000:-). Dessutom finns i den allmänna pensionen en premiepension om 2,5% av lönen som Du själv fått placera, förhoppningsvis framgångsrikt.

Det är de 18,5% som finns i det orange kuvertet.

 

Om Du inte väljer placering av premiepensionen, har premiepensions-pengarna placerats i AP7 Såfa, som varit en bättre placering än många andra val - särskilt om pengarna placerats i fonder med dyra avgifter som många "rådgivare" (fondförsäljare) förordat...


Finns det mer pension att hämta för poliser?

För alla poliser finns även tjänstepension, eftersom det finns kollektivavtal för Sveriges poliser.

 

Tjänstepensionsavtalet för poliser heter PA 03 eller PA 16 som har samma bestämmelser för äldre poliser, och nya bestämmelser för yngre (1988 o senare födda) poliser. Då det ändrats genom åren finns det många delar av tjänstepensionen också.

 

Pa 03 innebär att arbetsgivaren avsätter dels 2 % till Kåpan Tjänste ditt pensionskonto i Kåpan, dels 2,5% till Kåpan Valbar (tidigare Ålders), som Du själv kan välja hur den skall förvaltas. Dessutom finns möjligheter till delpension för poliser med Pa 03. Delpensionsmöjlighet för yngre poliser med Pa 16 finansieras med en särskild avsättning om 1,5%, men har i övrigt motsvarande premiebestämda tjänstepensionsnivåer som Pa 03 enligt ovan.


Men inte nog med det, dessutom finns Kåpan Extra för poliser.

Kåpan Extra innebär att 4,6% av din lön betalas in (hur mycket varje månad framgår av Ditt lönebesked) till Ditt pensionskonto i Kåpan pensioner. Nämnas kan, att Kåpan gav 7,6% i återbäringsränta för 2016 trots Riksbankens nollränta. Även tidigare har Kåpan förvaltats ansvarsfullt, och förhoppningen är så klart att det fortsätter så. Kåpan har mycket låga kostnader och avgifter därefter, f n 0,07 %

 

Exempel på avgifter för Kåpan och alternativ, enligt Konsumenternas Pensionsguide:

 

Ickevalsalternativ Kåpan Pensioner - traditionell försäkring 800 kr

Danica Pension fondförsäkring 2 000 kr

AMF traditionell försäkring 2 800 kr

Alecta traditionell försäkring 2 900 kr

AMF fondförsäkring 3 200 kr

SEB fondförsäkring 3 500 kr

Handelsbanken fondförsäkring 3 600 kr

Swedbank fondförsäkring 3 600 kr

Länsförsäkringar fondförsäkring 3 900 kr

 

För poliser födda före 1972 finns även rester av ett gammalt tjänstepensionsavtal, "förmånsbestämt," som gör att en del av tjänstepensionen bestäms av vilken inkomst polisen haft i genomsnitt de sista fem arbetsåren. En del av den inkomsten, mindre ju yngre polisen är, betalas ut som en livsvarig pension.

 

Dessutom avsätts ca 60% av ev lön över 7,5 prisbasbelopp (på samma sätt enligt den förmånsbestämda tjänstepensionen beräknat på snittet av de fem sista åren). Vilket kan bli avsevärda belopp om man får leva länge.


Det har även tidigare funnits möjlighet till eget pensionssparande, med skatteavdrag vid sparandet, så får man betala skatt när pengarna tas ut, det kallas IPS och man fick max spara 12 000:- per år, (TOM 2014) som man kunde investera som man ville.

 

Dock avskaffas IPS under 2015 så, missa inte att avsluta eventuella automatiska överföringar så du inte blir DUBBELBESKATTAD!!!


Vad blir det när allt adderas? Klart mer än det orange kuvertet, vill Du veta exakt kan du beställa en kod från Pensionsmyndigheten, (Kod finns även i det orange kuvertet) eller använda bankinloggning eller e-legitimation och gå till min pension.se där du kan räkna på dina egna förutsättningar vid olika pensionsåldrar och olika utbetalningsalternativ för de olika delarna av din pension! Då först ser du den kompletta prognosen.

 

Så, vilken pension får du?


En tumregel kan vara
att det orange kuvertet ger ca 2/3 av vad du får totalt i pension. Tjänstepensionen kan ge ca 1/3. Till det kommer eventuellt IPS, och beloppet för allmän pension och tjänstepension varierar kraftigt beroende på vid vilken ålder du väljer att ta ut pensionen. Det orange kuvertet kan visa att Du får lite mer eller lite mindre än halva lönen beroende på ålder vid pensionsuttag, hur länge du jobbat mm. Varje år en polis orkar jobba längre än 61 års ålder medför minst någon tusenlapp extra i pension livet ut. Med tjänstepensionen kan du hamna på mellan 70 och 80% av slutlönen.

Tommy Hansson

Ordförande i Förbundsområde Stockholm Syd, Carina Bäck, har tillsammans med polisområdeschefen Carolina Paasikivi gått ut med följande gemensamma information till medarbetarna i polisområdet med anledning av möjligheten att växla KÅPAN Extra till lön:

"Vid tecknandet av det nya RALS-avtalet för 2016-2017 har Polismyndigheten och Polisförbundet kommit överens om att öppna Kåpan Extra för den enskilde.


Det innebär att den enskilde medarbetaren kan välja att växla in avsättningen till Kåpan Extra (4,6 %) till lön.

Detta är något som möjligen skulle kunna locka flera av våra kollegor, kanske främst de yngre som har lägst lön

Vi vill tillsammans understryka att man ska tänka efter både en och två gånger innan man väljer att göra den växlingen. Om man som individ väljer att växla in avsättningen så börjar man knapra på sina pensionspengar i förtid vilket gör att man kommer få betydligt mindre pengar att leva av den dagen det är dags att gå i pension. Vårt pensionssystem i Sverige generellt blir sämre och sämre och vi ska vara otroligt glada för den extra avsättningen vi har via Kåpan Extra och vi ska värna om den. Kolla upp din framtida pension på minpension.se för att få den totala överblicken, den framgår inte fullt ut av informationen i ”det orangea kuvertet”.

 

Kåpan Extra var en produkt framtagen för att vi efter ett slitigt yrkesliv med mycket skiftestjänstgöring skulle ha en möjlighet att gå i pension vid 61 års ålder eller några år senare med en bra pension. Om man på grund av sin låga lön väljer att tillfälligt höja sin inkomst förlorar man den ekonomiska möjligheten.

 

Om du ändå väljer att ta ut Kåpan Extra i lön – kolla upp skatteeffekten! Tänk efter ännu en gång. Även om det känns avlägset nu, så kommer det att vara en mycket påtaglig verklighet en dag.

 

För Polisområde Stockholm Syd och OFR/P Förbundsområde Stockholm Syd,

Carolina Björnsdotter Paasikvi                                      Carina Bäck"Fotnot:
Detta är en översiktlig sammanställning som bygger på att en polis jobbat som polis i minst 30 år, mestadels på heltid. Det finns särskilda inbyggda skydd för pension som fyller ut vid sjukdom, barn eller delpension. Alla detaljer om det är aningen ogenomträngliga. Men slutsatsen blir, att våra pensionsavtal tillsammans ger goda möjligheter till bra pension om man orkar jobba lite längre, och hyfsad pension om man väljer att sluta lite tidigare. Och för att få en överblick, räcker inte det orange kuvertet, utan minpension.se är verktyget för att se hur det kan bli i verkligheten. När det gäller möjligheten att växla Kåpan Extra mot lön har Blåljus snuddat vid det ämnet tidigare här. Vi kommer att återkomma i samband med att erbjudandet sjösätts med mer information.

TH
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994