Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-16 13:10

Vinden har vänt

SvD och dess reporter Frida Sundkvist har i en mängd inträngande reportage skildrat poliskrisen. Då och då har hon blivit emotsagd av de som bestämmer, vilka bestridit att hennes bilder av kris inom svensk polis skulle vara det verkliga förhållandet för. Men, överbevisad har hon aldrig blivit.

Nu har Frida grävt lite djupare, och tillbaka i tiden
när alltfler i media, politiker och allmänheten börjat inse problemens omfattning och regeringen rent av plussar på Polismyndighetens anslagsyrkanden för att bromsa polisflykten. Vad var det som hände, varför var det ingen som såg vad som höll på att hända?

Precis som med migrationskrisen, har det skett en snabb omsvängning och många politiker skyller nu på varandra för naivitet eller senfärdighet. Migrationskrisen har beskrivits som satir av Grotesco och som en tvärvändning av SVT. Först tycker alla lika på ett sätt, och så sker ett abrupt uppvaknande.

Blåljus har följt utvecklingen och ständigt påminnt om att när den stora polisreformen genomfördes var det mot bättre vetande. Eftersom det fanns röster inom politiken och polisledningen som hävdade att reformen skulle leda till att poliserna skulle räcka till bättre och att pengarna skulle bli över... Medan Polissamordningen, som skulle förbereda genomförandet beskrev exakt vad det skulle kosta. 

Blåljus har följt utvecklingen här och här och här. mm.

Men nu gläds vi åt att Frida Sundkvist i SVD friskar upp våra minnen om hur svårt många styrande hade att se polisens utmaningar i framtiden, och vilka resurser ekonomiskt och personellt som skulle krävas. Hon skriver om polisen nuvarande läge:

"Antalet poliser är nu nere på 19 273. Hittills i år har 815 poliser lämnat myndigheten, fler än hälften av annan anledning än pension. Tappet täcks inte upp av nyutbildade poliser och samtidigt ökar kostnaderna för polisens övertidstimmar.

När man räknar bort poliser som i dag är tjänstlediga eller föräldralediga återstår 18 361 anställda poliser på myndigheten.

Utredningsresultaten har försämrats och anmälningar om våldtäkter samlas på hög för att utreda enklare brott, som narkotika- och trafikbrott, som enkelt får upp statistiken."

 

(Nu läggs i stället allvarliga brott på hög för att mord och mordförsök blivit så många, att prioriteringarna blivit stenhårda.)

 

Hon noterar att Statsministern nu hävdar att regeringen från dag ett har satsat på att poliserna ska bli fler - något hon ställer mot tidigare uttalanden och den aktuella utvecklingen. Det är ingen vacker syn, och vi påminner om att det länge rådde en samsyn om att resurser inte var det som skulle lösa polisbristen. Omorganisationen var det magiska medlet som skulle lösa alla polisens problem...

 

Utan mer pengar. En aning naivt, kan tyckas.

 

#flerpoliser

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994