Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2015-01-13 11:10

Pengar till försvaret

Expressens ledare idag, hyllar försvarsminister Peter Hultqvist (S).


Han kan sina frågor, talar ett befriande klarspråk om bristerna inom försvaret och visar fasthet mot ryska försök att kuva sitt närområde. Därtill har han en stark ställning inom det egna partiet. Det innebär att Sverige har fått en starkare försvarsminister än på länge, skriver tidningen.


Frågan som tidningen ställer är dock om Hultqvist kan leverera det som hans företrädare har misslyckats med? Det finns en kronisk obalans mellan de ambitioner som försvarspolitikerna formulerar och de resurser som i slutändan tilldelas.

 

Tidningen menar att regeringen och alliansen måste samla sig och leverera såväl pengarna som prioriteringarna för ett trovärdigt försvar.

 

I pengar räknat handlar det om att stegvis höja försvarsanslaget med åtminstone 3-4 miljarder kronor under de kommande åren. Minst lika viktigt är att våga prioritera.

 

Om Hultqvist klarar testet - och lyckas övertyga både finansminister Andersson och Miljöpartiet om behovet av en rejäl upprustning - kommer han att vinna respekt. Fallerar han blir han bara en i raden av misslyckade försvarsministrar. Det är upp till bevis enligt Expressen.

 

Blåljus kommentar: Notoriska besparingar är något som inte bara drabbat Försvaret. Även om den verksamheten blivit extra styvmoderligt behandlad då många politiker av skiftande färg valt att se endast positiva tecken på avrustning och en välvilligt fredsälskande omvärld.

 

Polisen har drabbats av en liknande obalans mellan politikernas ambitioner och de resurser som tilldelas. Domstolarna ställer allt högre krav på fullständig bevisning för fällande domar, något som bara de senaste dagarna debatterats i media om allt från  misstänkta terrorbrottslingar till assistansbidragsfuskare. När polisen debatteras kommer gärna debattörerna med förslag på vad poliserna skall göra bättre. Vilket avspeglar sig i regleringsbrev och styrdokument. När det kommer till ekonomin, vill man inte ens lyssna på Polissamordningen vars ord i alla andra sammanhang varit som obestridliga sanningar huggna i sten. De har beskrivit vad som krävs för att inte de förväntade resultaten av omorganisationen skall omintetgöras.

 

Så, idag står vi där vi står, med total politisk enighet om den största omorganisationen sedan 1965. Som inte får kosta en krona.  Hur realistiskt är det?


Budgetpropositionerna har mätts mot varandra och utfallet för polisen blev på öret detsamma. Förväntningarna hos allmänheten är att poliserna skall komma närmare och uppfylla sina medborgarlöften och kommunerna vill att polisen skall göra sitt i enlighet med samverkansavtalen. Samtidigt säger nyblivna poliser upp sig i protest mot att de tvingas sitta och administrera telefonsamtal eller bevaka arrestanter. Det är inte det de utbildat sig för. Så ser det ut innan de stora kostnaderna som kommer som en följd av omorganisationen har landat hos Polisens ekonomer. Visst kan det även uppstå vissa besparingar med en effektivare organisation, men polissamordningens kalkyler känns ändå realistiska, om ingen talar om vad som skall prioriteras bort.

 

Blåljus hoppas att vår nye rikspolischef, Dan Eliasson, kommer att våga tala samma klarspråk som överbefälhavaren, Sverker Göransson, nu gjort. Och att vår ”polisminister” Anders Ygeman kommer att lyssna lika bra som Peter Hultqvist tycks ha gjort på försvarsmakten. Många politiker tycks vakna nu, när det gäller försvaret – när skall de vakna när det gäller polisen? Blåljus menar att både regeringen och Alliansen måste samla sig och leverera såväl pengarna som prioriteringarna för ett trovärdigt polisväsende.

 

Det är upp till bevis!


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994