Publicerat 2016-10-25 11:20

I-lön för poliser ett katastrofalt feltänk

I dagens Expressen berättar en chef inom skolvärlden (rektor) om hur fel det blir när politikerna satsar massor av pengar på ett viktigt område (skolan) men skickar med massor av pekpinnar. Det har på skolans område medfört att lärare vantrivs, mår dåligt och säger upp sig. Trots miljardsatsningar.

Rektorn berättar om
vägen till helvetet som ju är kantad av goda föresatser. Detsamma kan sägas om Lärarlönelyftet. Att höja lärares löner är ett av flera måsten för att dels attrahera och behålla lärare inom yrket, dels för att signalera och bygga en kvalitativt bra skola i Sverige. Tyvärr har föreskrifterna för detta Lärarlönelyft fått precis motsatt effekt.Hon berättar att lärare mår psykiskt dåligt antingen för att de inte fått pengar eller för att de på något plan känner skuld för att vara utvalda. Internationell forskning och beprövad erfarenhet visar att samarbete och kollegialt lärande är den främsta vägen till framgång. Denna väg blev just svårare att gå. Lärare som inte fått lärarlönelyft allt ifrån kokar i ilska eller planerar i sorg att lämna både sitt nuvarande jobb där de inte känner sig uppskattade och i värsta fall också läraryrket. Knappast en lyckad reform, konstaterar rektorn.

Rektorn avslutar artikeln med att gratulera politikerna till konststycket att inte bara förolämpa samtliga lärare, utan också omyndigförklara oss rektorer.

Blåljus har tidigare berättat om en debattartikel på samma tema skriven av en lärare. Även Lärarnas tidning, deras motsvarighet till Polistidningen, berättar om hur kommuner slår knut på sig själva för att undvika de grövsta snedsitsarna som politikernas pekpinnar orsakar. Detta genom att en del kommuner undantar förstelärare från lärarlönelyftet...

Vad är då problemet med att lärare och poliser genom i-löner tvingas till en osund lojalitet med sina lönesättande chefer?

Jo, det handlar om professionens autonomitet. Det vill säga, att när ett yrke innebär myndighetsutövning måste det ske med ett personligt ansvar och inte med hänsyn till vilken inverka myndighetsbeslut kan få på lönebeskedet. När det gäller lärare, hade vi kanske sluppit glädjebetyg om lönen sattes efter sakliga omständigheter utan politiska pekpinnar.

När det gäller poliser, kan ett för stort inslag av  i-löner leda till en tyst och rädd organisation som inte lyfter problem eller rättsosäkerhet. Förutom, så klart exakt samma problematik som skolpersonal nu vittnar om; att pengar som avsetts till att göra yrket attraktivt får exakt motsatt effekt. Särskilt när den politiska dagsformen slumpvis avgör vilken av alla prioriterade polisiära uppdrag som skall gynnas med en extra dusör.

Och så ska vi väl inte ha det inom polisen. Vi borde kunna lära av andras misstag.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994