Publicerat 2016-10-24 14:20

Högt i tak även bland polischefer?

En lokalpolisområdeschef i Västmanland berättade för SVT om vilka effekter polisens omorganisation fått för polisena i hennes lokalpolisområde. Bland annat känner hon oro för hur poliserna mår när resurserna inte räcker till. Hennes överordnade polisområdeschef, menade dock att man måste se till den samlade resursen i hela regionen.

"Jag har jobbat på polisen sedan 1976 och tycker att jag känner till området och problematiken. När man då flaggar för att det här håller inte, det här kommer inte att gå bra – då förtjänar man att bli lyssnad på menar lokalpolisområdeschefen."

Där kunde och borde denna historia vara slut, det är kanske inte så underligt att vi ser lite olika på den polisiära verkligheten beroende på vilket perspektiv vi har. Men enligt SVT togs frågan upp på ett utvidgat ledningsmöte i Regionen, varvid den högre chefen skall ha tryckt upp sin mobiltelefon i ansiktet på den underställda chefen, och sagt:

”Har du pratat om det här i media är du död”

Ingen av polischeferna vill kommentera vad som hände på ledningsmötet enligt SVT. Men om det är korrekt återgivet väcker det farhågor beträffande inställningen till polisers grundlagsskyddade meddelarfrihet. Det borde vara av ett visst medialt intresse.

En polis som var med på ledningsmötet,
säger anonymt till SVT att händelsen  känns helt overklig.

En annan uttrycker förståelse för kritiken mot lokalpolisområdeschefen med motiveringen:

 

– Jag kanske inte skulle ha kritiserat så öppet. En lokalpolisområdeschef ska mana till trygghet, och inte väcka otrygghet för medborgarna i sitt område. Men det är ju vår uppgift – allt vi säger ska vara i trygghetsskapande syfte.


Blåljus anar att det finns en del frågor som undanhålls media och allmänhet i Västmanland om inget får sägas som kan rubba tryggheten. "Inget att berätta här, cirkulera. Allt är lugnt. Polisen har bra kontroll och tillräckliga resurser. Och den som säger något annat ska dö."

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994