Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-01 10:50

Det är så att håret trillar av en polis

En polis som jobbat i en av Stockholms utsatta områden, funderar över hur det såg ut lönemässigt och hur det ser ut idag. Och hur mycket pengar det kostar att bo. I Stockholmstrakten. Det finns de som påstår att arbetsmarknaden i Stockholm betalar mer för att kunna rekrytera personal. Det gör även Polismyndigheten, om det bara inte gäller poliser, för då... Nedan text är skriven av en polisassistent i nattens mörka timmar, då kollegans bägare rann över lite efter lite läsning på Blåljus..

"Jag läste ang budgeten och det är mycket som får håret att trilla av...

 

"För drygt tio år sedan gjordes en politisk satsning på att komma upp i 20.000 poliser. Målet nåddes 2010. Dan Eliasson påpekar att vi då var 600.000 färre i befolkningen. Men antalet poliser är fortfarande 20.000."

 

Det kanske kan tilläggas som en passus vad som hänt med polislönen under samma tid både i rena summor och med index medräknat.

 

Jag har nu varit anställd polis exkl aspirant i drygt 6 år. Kom ut 2010 då hade jag just köpt min lägenhet för 900 000kr i en närförort till huvudstaden. Vid nyår 2016 sålde jag den för ca  3 400 000kr. Grattis till mig men jag berättar bara för att visa den extrema paradox denna värdeökning gör jämfört med vår lön.

 

Om jag 2010 varit ny inspektör hade jag enligt trappan (som jag kallt räknade med som minimi då och framöver i min anställning) hade jag tjänat 28000kr/mån.


Nu blir man ju inte inspektör längre (märklig ändring som jag inte förstår alls) men jag har jobbat så länge så jag kanske skulle kunnat få den titeln i alla fall.  Vilket då tidsmässigt sammanföll med att jag sålde min lägenhet.

 

Vad tjänar jag? 26100kr...

 

Det vill säga en negativ löneutveckling över tid (enligt det avtalet) och då är inte något index med i beräkningen.  Således under det som var avtalat när jag började med -2000kr per mån och utan index inräknat i övrigt. Vad ska man säga? Lurad? Ja.


Man kanske inte kan räkna med att lönerna höjs procentuellt mot lyor i sthlm men det bör väl inte gå åt direkt motsatt håll ändå?!

 

Känns oerhört frustrerande att vara 2 månader ifrån en rimlig lönehöjning som min omgång var vid detta tillfället. Igen.

 

Vore kul att få svar av någon hur fanken det är förenligt med att vara en "attraktiv arbetsgivare" rent lönemässigt, och så arbetsmiljön och allt ovanpå det...

 

Lätt irriterad och luttrad polisassistent"


Blåljus kan bara hålla med. Om vi räknar rätt på polisassistentens tjänsteår, borde vederbörande omfattas av en särskild satsning i våra lokala förhandlingar. Som i så fall ger en lön som var densamma i Stockholm 2008 eller 2010. Risken är att polisassistenten och andra kollegor i vårt disktrikt behöver fortsätta att bo även sedan den förra lägenheten sålts...


Det är därför vi inte är så entusiastiska över det nya löneavtalet, och kämpar vidare. I polismyndighetens budgetunderlag som polisassistenten reagerade på, står även: " ”Myndigheten arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att kunna attrahera och rekrytera och för att utveckla och behålla motiverade medarbetare. En viktig framgångsfaktor är en uppvärdering av polisyrket.”


Det är just den framgångsfaktorn som saknas, vilket vår polisassistent ger tydligt uttryck för.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994