Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-08-26 09:20

Värdera polisers erfarenheter högre!

Som bekant stundar valår, med nya utmaningar för polisen. Men dessutom har vi fått löften om mer pengar. Visst kommer en del att gå till extremt grova brott, till demokratiskydd och till nya IT-system. Men denna gång borde pengarna även kunna användas till något långsiktigt väl så viktigt.

Politiker ha haft synpunkter på att lokalpoliser borde ha mer betalt. Att poliser i yttre tjänst skulle tvingas kvar ett visst antal år, eller att poliser ska värderas efter prestation a la NPM eller Pinnjakt. Mycket av detta har prövats men inte varit optimalt.

Det finns ett bättre sätt. På många håll i Sverige, men kanske främst i Region Stockholm blir man väldigt snabbt en väldigt erfaren polis. Efter något år ett två, har man erfarenhet av demonstrationer, evenemang, samverkan med andra myndigheter, att leda ännu nyare poliser, att informera i skolor eller föreningar, att ta svaromål i högre tjänster. Personkännedom och brottsförebyggande arbete bygger på sådan erfarenhet... Och ingen polis i yttre tjänst vet när passet börjar om passet slutar i ett särskilt utsatt område, eller om patrullen blir utsatt för stenkastning i Trivsamma Tyresös bostadsområde Granängsringen... Förutom så klart det brottsbekämpande uppdraget som varje dag är en lärande utmaning.

Därför borde en del av de tillskjutna pengarna, enligt min mening gå till att skapa en struktur för att belöna erfarenheten som poliser får genom jobbet. Dessa poliser kan användas mer allsidigt, förutom det ovan nämnda har de kunskap nog att arbeta med långtgående förstahandsåtgärder enligt Stefan Stömbergs intentioner.

I samband med erfarenhetsutnämningen som borde kunna ske efter ca 5-6 år, kan förslagsvis en några veckor lång kurs ge ännu djupare kunskaper om vilka krav och förväntningar som ställs på en erfaren polis. Vilken lönesättning en erfaren polis ska ha, måste så klart bli en fråga för de regionala parterna, Regionpolisledningen och Polisförbundet, men det kan nämnas, att när vi hade ett liknande system i Stockholm 2008, var den lönen 28000:-.

Så det är bara att räkna på fingrarna med index, kanske rent av med bostadsprisindex?

För att särskilja dessa erfarna poliser från de inte  fullt så erfarna kunde de få en särskild gradbeteckning och titel, exempelvis Polisinspektör. Det har varnats för att de nya polismiljarderna skulle falla ned i ett svart hål. Men om pengarna satsades på det föreslagna sättet vorde det ett gott incitament  till att göra polisen mer attraktiv som arbetsgivare, att uppskatta medarbetarnas ansträngningar, och att behålla befinliga poliser. Ett gyllene ägg, således.

Självklart behövs även erfarenhetsincitament även på utredningssidan. Barnutredare och våldsutredare, bedrägeriutredare och  tekniker lär sig även de dagligen mer i sina specialområden.

Att bli chef ska inte vara det enda sättet att få en rimlig lön att leva på för en polis!

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994