Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-15 10:40

Utsatthet för sexualbrott tredubblad på fyra år

I skuggan av gamla sexualrelaterade surdegar som florerat i media, där bl a mediemän, snickare, teaterprofiler, musikpampar eller jurister (och kanske någon polis) betett sig sexistiskt, eller ännu värre, har det skett en extrem utveckling av sexualbrott under de senaste åren. BRÅ säger att de inte har svaret på VARFÖR brottstypen ökar så kraftigt, utan efterlyser analyser för bredare kunskap.

Det är den nya Nationella Trygghets Undersökningen (NTU) som beskriver den alarmerande utvecklingen. Bland annat framgår att inte mindre än 14 % av kvinnor mellan 16 och 24 år blivit utsatta för sexualbrott under ett enda år, 2016. Då är frågan hur många som undgår sexualbrott under hela perioden mellan 16 - 24 år, och utsattheten tar ju inte slut där.De 14% som utsattes under 2016 är en kraftig ökning sedan 2015, då "bara" 9% utsattes per år... Redan förra året berättade Blåljus om den skrämmande utvecklingen, men den verkar bara accellerera.Förutom ålder och kön, har BRÅ undersökt brottsoffrens härkomst. Andelen utsatta för sexualbrott är större bland personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar (4,4%) än bland personer som själva är utrikes födda, (1,5%) och bland personer födda i Sverige med minst en inrikes född förälder. Oneklingen intressant information.
Dessutom har NTU undersökt var brotten ägt rum, där Allmänna platser dominerar.

29 procent av de sexualbrott som uppges ha begåtts 2016 varit så pass allvarliga att det kan röra sig om försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt. Det är på samma nivå som föregående år (29 % 2015).

Under mätperioden har andelen allvarliga händelser varierat mellan 27 och 49 procent, och ingen tydlig trend går att utläsa. Sett till antalet händelser uppgick antalet allvarliga sexualbrott till 190 000 vilket är en tydlig ökning jämfört med 2015, då antalet händelser uppgick till 140 000.


Från kriminologer och andra experters sida brukar siffror som dessa bortförklaras med att det bara är anmälningsbenägenheten som ökar. DVS om man kommer fram på 114 14 eller får tag på en polis att anmäla till. Men denna undersökning, går likadant till år efter år, och bygger på intervjuer. Och då har sexualbrotten (mot kvinnor) legat på en stabil nivå fram till 2012 men tredubblats från 2012 till 2016.I podden ovan beskrivs bland annat mörkertal och utvecklingen av sexualbrotten. Tabeller tagna ur undersökningen.

Blåljus förutsätter att världens mest feministiska regering
tar dessa siffror på allvar. Kanske krävs det mer än twitterupprop eller mediekampanjer för att vända utvecklingen, den verkar inte ha tagit intryck av alla goda intentioner... Det finns NTU-statistik även på andra brottstyper och förtroendet för rättsväsendet mm. Men inget är i våra ögon så allvarligt som utvecklingen av sexualbrotten...

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994