Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2016-11-03 13:50

Fördubbling av sexbrott mot kvinnor

BRÅ publicerar nu sin trygghetsundersökning. Vi har ju ofta hört mantrat från brottsforskare och kriminologer att Sverige aldrig har varit tryggare. Då kan man ändå fundera på det faktum att de senaste tre åren, har andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott fördubblats.

Det brukar då hävdas att det bara är anmälningsbenägenheten som ökar. DVS om man kommer fram på 114 14 eller får tag på en polis att anmäla till. Men denna undersökning, går likadant till år efter år, och bygger på intervjuer. Och då har sexualbrotten (mot kvinnor) legat på en stabil nivå fram till 2012 men fördubblats från 2012 till 2015.

BRÅ har intervjuat ca 12000 personer, och undersökningarna har pågått årligen sedan 2006. Så här skriver BRÅ i ett pressmeddelande:

Under 2015 utsattes 1,7 procent (cirka 129 000 personer) för någon typ av sexualbrott. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade utsatts. Betydligt fler kvinnor än män utsattes för sexualbrott förra året: 3,0 procent av kvinnorna jämfört med 0,4 procent av männen.

 

Utsatthet för sexualbrott bland kvinnor har legat på en relativt stabil nivå 2005–2012, men de senaste tre åren har den ökat. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden 2005–2015. Mest utsatta för sexualbrott är yngre kvinnor, 16–24 år; av dem uppgav 9 procent att de utsattes under 2015.

Tabell: BRÅ

Lila =andel kvinnor

Grönt =andel individer

Blått =andel män

 

– Den fråga som ställs om sexualbrott i NTU innefattar ett brett spektrum av brott. Det kan handla om allt från lindrigare händelser som blottning och tafsande, till mycket allvarliga händelser som våldtäkt. De som uppger att de utsatts får därför svara på frågor om brottets allvarlighetsgrad. Svaren visar att det i 29 procent av fallen varit frågan om en grövre form av sexualbrott.

 

Utsatthet för misshandel minskar

Utsattheten för misshandel (för kvinnor och män sammantaget) har minskat från 2,7 procent 2005 till 2,0 procent 2015. Mest utsatta är unga män i åldern 16–24 år: av dem uppgav 5 procent att de utsattes under 2015. Totalt sett har mäns utsatthet för misshandel dock minskat med 1,2 procentenheter mellan 2005 och 2015, samtidigt som kvinnors utsatthet har legat på en relativt oförändrad nivå, vilket innebär att skillnaden i utsatthet mellan könen har minskat successivt.

 

Misshandelsbrotten skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Män utsätts oftare av någon de inte känner och på allmän plats. Kvinnor utsätts oftare i en bostad, deras egen eller någon annans, och av någon de känner eller är bekant med enligt undersökningen.

 

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. I år presenteras NTU för elfte gången i rad. Undersökningen mäter allmänhetens otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet. Resultaten från undersökningen som helhet publiceras i januari 2017.

 

Rapporten som nu publiceras, NTU 2016 ställer frågor om vad som hänt under år 2015.

 

Hela rapporten kan laddas ned här. Där framgår att 60 % av sexualbrotten skett på allmäna platser och  i 70% av fallen av en okänd person, i 20% av fallen en bekant, i 10% av fallen en närstående. Dock tror BRÅ att fall med övergrepp av närstående kan vara underrepresenterade i svaren på grund av dess känsliga natur. I så fall är sexualbrotten ännu vanligare än som redovisats. Det kan nämnas att gärningspersonen i 92 % av sexualbrotten betecknas som "en man".

-(Eller flera?)


Ca 50% av de utsatta kvinnorna har utsatts för mer än ett sexualbrott under ett år. Ca 12% har utsatts för tio brott eller fler... Ett litet antal av brottsoffren (2%)  har varit med om många sexualbrott (21%) under året. Det innebär en viss statistisk osäkerhet i materialet.


Andelen grova sexualbrott har sjunkit något, men ökat i antal, med ca 50 000 brott.


Det kan vara värt att fundera över att om 9% av kvinnor (Eller barn och kvinnor) mellan 16-24 år blir utsatta för sexualbrott under ett år, kan det vara en majoritet av dem som blir utsatta innan de fyller 25...


Blåljus uppfattar utvecklingen som oönskad, allvarlig och djupt oroväckande.


Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994