Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-17 13:40

Så ska vi bli fler poliser enligt Polismyndigheten

Idag lämnar Polismyndigheten en utredning som Regeringen har begärt som syftar till att förbättra rekryteringsläget till Polishögskolorna. Regeringen (och Oppositionen) vill ju se avservärt fler utbildade poliser, samtidigt som rekryteringsläget inte ser särskilt ljust ut, platserna i dagens utbildning gapar tomma. Så här skrev Blåljus när uppdraget gavs till Polisen.

Nu berättar Polismyndigheten om förslaget:

"Vi ska bli fler poliser och många nya kollegor ska utbildas kommande år. Polismyndigheten ger i en redovisning till regeringen förslag på åtgärder så att fler kan prövas till polisutbildningen och för att få fler att fullfölja antagningsprocessen.

 

Regeringen gav i juli Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för en effektivare kompetensförsörjning. Bland annat att i samråd med Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten ge förslag på åtgärder så att alla behöriga sökande till polisutbildningen, de som är godkända från första steget i antagningen, kan kallas till prövning. Polismyndigheten ger i redovisningen även förslag på åtgärder för att fler ska fullfölja antagningsprocessen.

 

Redan under höstens prövning av de som sökt till polisutbildningen som startar i januari 2018, har ett antal åtgärder genomförts. Till exempel har Rekryteringsmyndigheten ökat antalet personer som kan prövas per dag och polisen har beslutat om förlängd prövoperiod.

 

– Det tillsammans med andra åtgärder har medfört att ytterligare 500 personer har kunnat prövas, säger Stefan Wehlin som är gruppchef på HR-avdelningen och ansvarig för arbetet att attrahera till polisutbildningen.

 

Stefan Wehlin betonar att de åtgärder som beskrivs i redovisningen till regeringen är förslag. Vissa av dem är relativt enkla att genomföra, andra behöver beredas ytterligare.

Förslag på åtgärder som kan genomföras innan våren 2019:

  • Rekryteringsmyndigheten har redan utökat sin personalstyrka och kommer från och med våren 2018 kunna pröva 3 200 personer. Av erfarenhet vet vi att cirka 65 procent av de som kallas kommer. Det innebär att cirka 5 000 behöriga sökande behöver kallas för att fylla de 3 200 prövningsplatserna.
  • Se över möjligheten att polisen står för kost och logi för de som prövas. Idag får den enskilde själv stå för eventuell transport, logi och intäktsbortfall.
  • Genomföra de fysiska testerna vid prövningen men ge de som inte klarar motions- eller styrketestet, men som klarar övriga tester, en möjlighet att träna upp sig under studietiden och sedan genomföra sedvanlig examination. Man måste fortsatt klara kraven för att bli polis.
  • Genomföra riktade kommunikationsinsatser – motivationsbrev, telefonsamtal, sms-påminnelser – för att öka andelen personer som kommer till prövningen.
  • Se över möjligheten att liksom Försvarsmakten, ha särskilda yrkesinformatörer på plats under prövningen som kan berätta om yrket, svara på frågor med mera.
  • I möjligaste mån ska Polismyndigheten förse Rekryteringsmyndigheten med mer långsiktiga och mindre fluktuerande antagningsprognoser.

Förslag som kan genomföras från och med hösten 2019:

  • Se på ett upplägg där den som kallas till prövning själv kan boka tid för prövningen, liknande det system som Försvarsmakten använder idag.
  • Se om säkerhetsintervjun som görs i slutet av prövningen kan göras av personal från Rekryteringsmyndigheten istället för som idag av polisiär personal.
  • Se över och vid behov justera i antagningsordningen för polis. Det vill säga se över de krav som ställs för att bli polis."

Blåljus gläds åt alla förbättringsförslag, och förundras över att de inte sjösatts för längesedan. Men bättre sent än aldrig. Ett enda litet förslag saknar vi dock. Det handlar om att göra polisyrket attraktivt. På riktigt.

 

Eller som det skulle uttryckas på Flashback... P*lisl*nel*ftet... *=o,ö,y.

 

Svårt?

 

Tommy Hansson


UPPDATERING: Stefan Wehlin har fått en mängt synpunkter på artiklen på Intrapolis. Där förklarar han sig med följande text:


"Regeringen sätter ramarna för hur många anställda det ska finnas vid Polismyndigheten. Just nu är inriktningen att vi ska bli 10 000 fler anställda till år 2024. Detta är ett beslut som ställer oerhört stora krav på Polismyndigheten då dagens antagningsvolymer, som är historiskt stora, ska bli ännu större.


Syftet med ökningen är givetvis att vi ska bli fler och därigenom bl.a. få en bättre arbetsmiljö. För att öka chanserna med att lyckas få fler att påbörja polisutbildningen behöver vi jobba på många fronter där en smidig och rättssäker antagningsprocess är en del.

Förslagen som redovisas i Polismyndighetens svar har tagits fram i dialog med Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten. Dessa är just förslag och behöver beredas och sedan beslutas om innan det kan bli aktuellt med en implementering.

Målet är att redan i antagningsprocessen vara en attraktiv arbetsgivare som visar ett de blivande medarbetarna betyder något. Inga krav kommer att sänkas."

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994