Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-07-20 12:20Regeringen vill stärka polisens kompetensförsörjning

Regeringen går idag ut med ett pressmeddelande där det berättas om att det ska bli fler polishögskolor. Blåljus kan tipsa om en nedlagd fantastisk polishögskola i Ulriksdal. Dessutom lovas polisen en rekryteringssatsning, mer pengar senare, och distansutbildning...

Så här skriver regeringen på sin hemsida:

"Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka myndighetens kompetensförsörjning.

 

Regeringen anser att Polismyndigheten behöver fortsatt stora anslagsförstärkningar och återkommer i den frågan i samband med budgetpropositionen.

 

För att öka rekryteringstakten till polisutbildningen ska Polismyndigheten genomföra en rekryteringskampanj. Det är också viktigt att urvalet av lämpliga kandidater till polisutbildningen görs med kvalitet. Därför genomförs uppdraget i samråd med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten. Polismyndigheten ska också undersöka förutsättningarna för att etablera polisutbildning på fler platser i landet.

 

– Polismyndigheten står inför stora personalförstärkningar och behöver öka rekryteringen, ta fram fler polisutbildningsplatser och förbereda utökade möjligheter till distansutbildning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

 

Den del i uppdraget som avser ökad kapacitet i antagningsprocessen ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 november 2017. I övrigt ska uppdraget redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 23 maj 2018."

 

Så här tas satsningen emot av Polismydigheten på polisen.se:

 

"Polisen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta polisutbildningen vid ytterligare två lärosäten, en i södra och en i västra Sverige. Det beslutade regeringen på torsdagen.


Sveriges befolkning ökar kraftigt och inom flera områden i samhället har det växt fram en ny typ av brottslighet. Samhällsutvecklingen medför att det ställs högre krav på polisen och för att möta kraven, och kunna höja ambitionsnivån, behövs ett rejält tillskott med nya medarbetare, enligt regeringen.

 

– Vi behöver bli fler som jobbar inom svensk polis och vi ser positivt på om polisutbildningen kan erbjudas på fler orter i landet. Nu genomför vi regeringens beslut och undersöker vilka möjligheter som finns, säger Stefan Wehlin, chef för övergripande planering vid HR-kompetens på Polismyndigheten.

 

För att locka fler till polisyrket ska myndigheten genomföra en kampanj som syftar till att få fler lämpliga personer att söka sig till polisutbildningen. Med fler sökande krävs också en ökad kapacitet i antagningsprocessen, vilket myndigheten även får i uppdrag att undersöka. 

 

Plugga på distans

Under 2016 återinfördes möjligheten att studera vid polisutbildningen på distans. Polisen ska nu titta på om det finns behov av att ytterligare öka möjligheten för att plugga på distans. 

Polismyndigheten ska ta fram en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa att rätt kompetens finns inom organisationen. Planen ska visa på vilken typ av kompetens som behövs, både på kort och lång sikt. Den ökade kapaciteten som gäller antagningsprocessen ska redovisas senast den 15 november 2017, medan resterande del ska redovisas till regeringen senast den 23 maj 2018.

 

Arbetet mot terrorism

Regeringen anser att polisen behöver tillföras mer pengar, något de kommer att återkomma till i samband med vårpropositionen 2018.

 

Under regeringssammanträdet den 20 juli gav regeringen polisen flera andra uppdrag. Bland annat ska informationsutbytet vid samverkan mot terrorism utvecklas och polisens förmåga att bemöta personer med psykisk ohälsa stärkas. Regeringen föreslår även ett tilläggsdirektiv till 112-utredningen för en ökad säkerhet för blåljuspersonal, det vill säga polis, räddningstjänst och ambulanspersonal."

 

Polisförbundet nationellt har följande kommentar på sin hemsida:

 

"Polisförbundet välkomnar regeringens uppdrag till Polismyndigheten att ta fram en plan för myndighetens kompetensförsörjning.


– Det är positivt att regeringen nu inser allvaret och vidtar aktiva åtgärder för att komma tillrätta med polisbristen, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.


Regeringen har beslutat att Polismyndigheten ska ta fram en strategisk och långsiktig plan för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten. Att säkra kompetensförsörjningen inom polisen är en av de viktigaste punkterna i den nationella samlingen för uppvärdering av polisyrket som Polisförbundet initierat och där såväl regeringen som Polismyndigheten deltar.

 

– Till syvende och sist handlar det om att uppvärdera polisyrket och höja statusen. Det är ingen hemlighet att vår bestämda uppfattning är att det krävs höjda polislöner för att behålla duktiga, engagerade poliser och för att rekrytera nya, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

Att regeringen nu ger Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för myndighetens kompetensförsörjning tolkar hon som att regeringen nu inser allvaret med polisbristen och vidtar aktiva åtgärder för att komma tillrätta med den.

 

Regeringen skriver att rekryteringstakten till polisutbildningen måste öka och att det också är viktigt att urvalet av lämpliga kandidater görs med kvalitet.  Man skriver vidare att ”regeringen anser att Polismyndigheten behöver fortsatt stora anslagsförstärkningar”.

 

– Jag är glad över den insikten. Vi har länge sagt att vi är för få poliser för att klara hela vårt uppdrag,  säger Lena Nitz.

 

– Myndigheten måste både attrahera rätt kompetens och behålla kompetensen. Det har varit en viktig punkt för oss i de samtal vi nu för med regeringen och Polismyndigheten inom ramen för en nationell samling för polisyrket, säger Lena Nitz."


Blåljus håller så klart med om att det behövs kraftiga anslagshöjningar, mer rekrytering och att polisyrket görs attraktivt igen. Problemet är att det tar minst tre år innan en enda extra ny polis kommer ut i produktionen. Då som en oerfaren polis. Hur många hinner sluta innan dess? Varför ska pengarna komma först nästa vår? För att visa handlingskraft inför valet?

 

Men om flykten från polisen inte avtar, kan valrörelsen bli "stökig" på ett sätt som ingen demokratiskt sinnad önskar. Den kommer att sluka enorma polisresurser, för att säkra demokratin. Det har talats om satsningar på polislöner länge nog nu. Tiden går och tålamodet tryter hos många luttrade poliser. Det är därför inte i vårbudgeten pengarna behövs, utan nu i höstbudgeten. Det får vara slut på leveransförseningar. Om inte polisyrket blir attraktivt inom det snaraste lär inte ens den dyraste eller mest flashiga rekryteringskampanj locka lämpliga sökande till yrket. Så, tills vi ser konkreta förbättringar ute i den blå linjen, förhåller vi oss skeptiska.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994