Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-08-30 15:00

Regeringsuppdrag till Polismyndigheten: Bli en attraktiv arbetsgivare!

Regeringen har ju lovat fler poliser och polisanställda och mer pengar till polismyndigheten. Nu ställs krav på att myndigheten blir mer attraktiv som arbetsgivare, i ett nytt regeringsuppdrag. Vi har tidigare hört Rikspolischefen uttala sin vilja att gå i precis samma riktning. Inte nog med det!
I avtal mellan Polisförundet och Polismyndigheten finns inskrivet att polisyrket ska uppvärderas, och hur. Men när det kom till verkstad, hade så många nyanställda (ickepoliser) fått marknadsmässiga löner, att budgetgolvet var rensopat. Det fanns bara ett underskott att fördela till redan anställda och nyanställda poliser.

Så här skriver Regeringen på sin hemsida om uppdraget:

"Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar av arbetsmiljön samt fler karriärvägar för polisanställda enligt följande.

Intensifierat arbetsmiljöarbete

Polismyndigheten ska intensifiera det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet inom de områden som identifierades i den arbetsmiljöstrategi som beslutades av myndigheten förra året, dvs.

  • ledarskap/organisatorisk arbetsmiljö
  • medarbetarskap
  • fysisk arbetsmiljö
  • social arbetsmiljö
  • arbetsbelastning
  • hot och våld

Fler utvecklings- och karriärvägar

Polismyndigheten ska också ta fram en strategisk plan på kort och lång sikt för fler utvecklings- och karriärvägar inom myndigheten.

Uppdraget ska utföras i samverkan

Polismyndigheten ska under uppdraget samverka med berörda arbetstagarorganisationer. Polismyndigheten ska även vid behov samråda med andra myndigheter.

Redovisning av uppdraget

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska informeras om hur arbetet fortlöper senast den 1 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för vilka behov myndigheten har identifierat genom arbetet och hur dessa behov kan tillgodoses."

 

Det kan ifrågasättas om det ska vara nödvändigt att vänta till nästa år. Det borde inte vara omöjligt att inrätta marknads- och erfarenhetsbaserade löner långt innan dess. Alla som jobbar ute i organisationen kan se hur det skulle kunna göras, i region Stockholm har vi dessutom haft sådana löner tidigare. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt och dras i långbänk för att rulla.

 

Så här skriver regeringen i sitt Uppdrag till Polismyndigheten.

 

"För att göra en anställning i Polismyndigheten attraktiv och för att behålla erfarna medarbetare är det nödvändigt att, på ett bättre sätt än i dag, ge medarbetarna möjlighet att ta karriärkliv genom att exempelvis specialisera sig eller på andra sätt kunna utveckla sig inom professionen. Ett sätt att öka intresset hos lämpliga personer att söka sig till Polismyndigheten är att öka antalet karriärvägar. Det måste finnas utrymme för specialisering och att utveckla sig i sin yrkesroll, utan att bli chef."

 

Kloka ord! Blåljus säger som Nike: Just do it! Polisförbundet nationellt, regionalt och lokalt är redo att inte bara snacka, utan börja trolla!


Tommy Hansson


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994