Publicerat 2018-09-20 13:40

Polishundar får nya burar och hundförarna bilar

Som bekant har det varit en följetong att polisens hundburar varit för små för att stämma med Jordbruksverkets krav på gott djurskydd. Och större burar skulle inte rymmas i de polisbilar som brukas som hundbilar. Nu har Polismyndigheten kommit på en bilmodell som fyller kraven på storlek och burar som även polishundarna borde vara nöjda med.

Ny hundbil uppfyller krav

 

Nu har Polismyndigheten tagit fram ett fordon med hundburar som uppfyller både Jordbruksverkets och verksamhetens krav för hundverksamhetens bilar.

 

– Med de nya bilarna kommer vi att kunna ha två hundburar i varje bil. Dessutom kommer vi att kunna behålla baksätet vilket varit ett önskemål från verksamheten, säger Anders Månsson som är nationell handläggare för polisens hundverksamhet.

 

En tredje stor förbättring med de nya bilarna är att det kommer att byggas in utrymmen för utrustningen i hundutrymmet.

 

– Att kunna transportera utrustningen säkert blir en viktig förbättring av hundförarnas säkerhet och arbetsmiljö, säger Anders Månsson.

 

De hundburar som idag används i bilarna uppfyller inte Jordbruksverkets krav på minimimått och polisen har därför sedan 2015 dispens. Ett villkor i dispensen är att polisen fram till december 2022 ska ha bytt ut alla bilar.

– Hundverksamhetens primära uppgift är att rädda liv och vi är måna om våra tjänstehundar. När fordonen börjar levereras nästa år har vi tagit första steget mot en bra och säker miljö för hundarna när de transporteras och annars vistas i burarna, säger regionpolischef Klas Johansson, processägare för den nationella hundverksamheten.

 

Fakta

Uppdraget att leverera de nya hundfordonen har efter konkurrensutsättning tilldelats Volkswagen Group Sverige AB.

 

Den nya bilen kommer att bygga på modellen Volkswagen Amarok.

De första fordonen beräknas kunna levereras för test i verksamheten under andra kvartalet 2019.

 

Info från Intrapolis, bilder från VW.

 

Tommy Hansson


Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994