Publicerat 2019-09-02 09:40

Polisförbundet var först att föreslå kriskommission

Polisförbundet krävde redan 2016 en bred kriskommission för att komma tillrätta med de polisiära problem som omorganisationen av polisen 2015 innebar. Polischefer och politiker slog ifrån sig och menade att förbundet överdrev problemen... Förslaget har senare omformulerats till en polisberedning.

Bakgrunden var att omorganisationen 1/1 2015 genomfördes utan att tillräckliga resurser tillfördes myndigheten. Om detta rådde en bred enighet i riksdagen, mellan Alliansen och den socialdemokratiska ministären som tillträdde efter valet 2014.

Sedan dess har vad som kunde förutsetts inträffat. Många poliser ha bytt yrke på grund av missnöje med organisationen och löneläget, sedan 2016 har det funnits ca 1000 tomma platser på polishögskolorna. Och brottsligheten har flyttat fram sina positioner. Blåljus behöver bara skriva "skjutningar och sprängningar" om den saken.

Tidningen Proletären gör en sammanfattning över utvecklingen:

"Bara under åren 2014-2018 har 174 personer skjutits ihjäl i Sverige, främst unga män.

Även skjutningar där ingen dör har blivit vanligare. 2018 begicks över 300 skjutningar, och så har det varit under flera år. 2014 landade siffran på 364 – nästan en om dagen.

Samtidigt som allt färre vårdas på sjukhus på grund av våld av annan person, så ökar antalet som vårdas för just skottskador."

 

Men den utvecklingen har inte räckt för att avsätta tillräckliga resurser till rättsväsendet för att möta och mota utvecklingen. Nu har dock ett par uppmärksammade mord på kvinnor som bär gängkriminalitetens signum väckt stor uppmärksamhet och fått politikerna att ropa på krafttag.

 

Centerpartiets Annie Lööf var snabbt ute och krävde en "Trygghetsberedning", som med ett helhetsperspektiv skulle underlätta arbetet för polisen såväl som för andra delar av rättsväsendet. I det breda långsiktiga samarbetet ska samtliga riksdagspartier ingå, tillsammans med experter och myndighetsrepresentanter, skriver partiet på sin hemsida.

 

Företrädare från regeringen, har i kraftigast möjliga ordalag fördömt de senaste morden och lovat åtgärder. Och Moderaternas Ulf Kristersson har i sitt sommartal, som på förekommen anledning ägnades helt åt gängkriminalitet och den otrygghet det medför, krävt en bred politisk mobilisering mot de kriminella gängen. Han menar att den sista veckan har varit extrem, men vi har sett den komma. Vi har vetat länge att något är allvarligt fel. Inte varje dag och överallt, men illa nog för att påverka alla som lever här. Och framförallt – det går åt fel håll. Det blir värre, inte bättre. Nu måste vi återta kontrollen. För vårt lands bästa.

 

"Det behövs betydligt fler poliser som har förmåga att bekämpa gängen och som samtidigt kan förebygga, ingripa mot och utreda annan brottslighet. Det råder bred politisk enighet om att Polisen ska ha 10 000 fler anställda senast år 2024. Men det räcker inte att sätta mål. För att målet ska uppnås behövs insatser för att öka polisyrkets attraktivitet. Därför har Moderaterna föreslagit en betald polisutbildning och riktade budgetsatsningar för att polislönerna ska kunna höjas."
Redan samma kväll, träffades Inrikesminister Mikael Damberg och Ulf Kristersson i Agenda. Där beskrev ministern att han har för avsikt att bjuda in partiernas gruppledare till samtal om hur Sverige kan mobilisera mot gängkriminalitet och skjutningar. Dock vill han inte bjuda in Sverigedemokraternas gruppledare då han anser att partiet i fråga har en annan värdegrund och har grunda förklaringsmodeller de komplexa problem som ligger bakom gängbrottsligheten. Samtidigt säger Damberg till TT att han är beredd att lyssna och samtala med de partier som visat intresse för att göra mer på det här området för att öka tryggheten men också slå tillbaka mot de kriminella gängen.


Sverigedemokraternas rättspolitiske talesman, Adam Martinen, är inte oväntat kritisk mot att hans parti exkluderas från samtalet, och säger till TT att han dömer ut det här försöket till samtal när man exkluderar det parti vars politik man har kopierat. All politikutveckling på justitiedepartementet de senaste åren under Stefan Löfven har ju utgått från Sverigedemokraternas kriminalpolitik. Att man då väljer att exkludera Sverigedemokraterna från samtal kring lösningar på problemen vi ser, det säger allt om regeringens ambition i det här arbetet.

 

I sociala medier, finns en hel del kommentarer till de nya samtalen, bland annat från MUFs ordförande Benjamin Dousa som skriver: "S har bjudit in SD till försvarsberedningen, migrationsutredningen men inte till parlamentariska samtal om polis & trygghet. Gränsdragningen för när vi går tillbaka till 30-talet känns inte helt glasklar."

 

SSU kräver radikala tag: "Följ efter de grovt kriminella som är kända av polisen var än de rör sig, förhör varenda person de träffar, gör orosanmälan på varenda unge i deras närhet, granska varenda transaktion de genomför och beslagta allt som saknar laglig finansiering."


Som en polis i den polisiära verkligheten kommenterar på Twitter: "Flera pass är jag ensam områdespolis pga ej prioriterat område. Vi har ca 20 grovt kriminella i vår kommun. Så några frågor:Vem ska jag följa? Ska jag avbryta följandet för att förhöra de han möter? Ska jag skriva förhören samma pass? Gäller orosanmälan ALLA unga i hans närhet?"


En luttrad medborgare twittrar fundersamt om en polis som lydde dessa råd inte skulle bli anklagad för trakasserier...


Peppe Larsson har också skrivit en tweet som fått tusentals likes, där han skriver:

"S bjöd alltså in företrädare från Iran för att kunna hitta ”viktiga lösningar”. S säger blankt nej till SD för att hitta viktiga lösningar på vårt kanske största samhällsproblem. Det är uppenbart att det är skillnad på värdegrund och värdegrund. Förlorarna är brottsoffren."
  


Blåljus hoppas så klart att något konstruktivt kan komma ur gruppledarnas samtal. Kanske rentav ett förslag på en långsiktig satsning på rättsväsendet och inrättandet av en parlamentarisk polisberedning.


Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994