Publicerat 2019-08-30 13:00

Polismyndigheten kommenterar Polisförbundets undersökning

Närmare fem av tio unga mellan 18-30 år kan tänka sig att bli polis, visar en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Polisförbundet. Undersökningen visar även att om lönen, arbetsvillkoren och fler poliser vore på rätt nivå, skulle dubbelt så många vara intresserade.

 

– Det är glädjande att så många unga kan tänka sig en karriär inom polisen. Eftersom vi ska växa och bli närmare 40 000 anställda till 2024 arbetar vi hårt för att attrahera kompetenta och engagerade nya medarbetare. Redan nu har vi fler sökande än någonsin till polisutbildningen och vi fortsätter det arbetet för att få ännu fler att söka, säger rikspolischef Anders Thornberg på Polisen.se.

 

Nästan var fjärde ung vuxen i åldern 18–30 år uppger att de absolut har övervägt att bli polis. Var femte person angav också att de har övervägt att bli polis om arbetsvillkoren var de rätta. Bland de tillfrågade var de främsta drivkrafterna att söka sig till polisen i framtiden högre löneläge, bättre arbetsvillkor och att polisen får mer resurser.

 

– Vi har lagt ner ett stort arbete på att stärka polisens ställning som en attraktiv arbetsplats. Det har bland annat gjorts en stor satsning på polislönerna i senaste avtalsperioden. Vi ska också växa till närmare 40 000 polisanställda till slutet av 2024. Det ökar förutsättningarna både för att bekämpa den grova brottsligheten och för att arbeta mot de brott och den otrygghet som finns i medborgarnas vardag, säger Anders Thornberg på Polisen.se.

 

Visst finns det anledning att glädjas att så pass många trots allt har eller haft en önskan att bli polis. Men, tänk om de som bestämmer lyssnat när Polisförbundet beskrev behovet av att uppvärdera poliserna vid omorganisationen 2015. Sedan dess har Polishögskolorna gått med närmare ettusen* tomma platser som nu kunnat vara på väg att bli en viktig förstärkning. Och kanske hade vi kunnat få behålla tusen av de poliser som slutat och gått till andra arbetsgivare.

 

*Bygger på denna artikel. Nota Bene att antalet platser var 1020 i januari och Augusti 2019 vilket skars ned p g a för få lämpliga sökande.

 

Men nu går vi mot nya budgetpengar till polisen. Låt oss hoppas att inga pengar tas från vår budget till andra (angelägna) ändamål. Låt oss hoppas att alla partier sätter kraft bakom fagert tal om fler poliser och krafttag mot brottsligheten och fler poliser för att återuppbygga det brottsförebyggande arbetet. Som Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson säger i Polistidningen om polisernas löneförhandlingar som ligger i startgroparna:

 

Ser du några orosmoln?

"Inte så mycket i själva lönerevisionen. Däremot i de politiska beslut som ska fattas inför framtiden, i första hand nu höstbudgeten. Även om vi och Polismyndigheten är överens om att det behövs mer pengar så gäller det att regeringen föreslår det. Får vi inte mer pengar så går det inte att sätta högre löner."
 
Det går att vända utvecklingen. Men det är som att fylla ett badkar. Det går dåligt om proppen är ur, men visst spelar det roll hur mycket man vrider på lönekranarna.

 Tommy Hansson, bild Therese Johansson

 

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994