Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-08-28 15:50

Pension att tänka på den 1 september

Den första september är ett datum att notera för den som har något eller några år kvar till pension. Dels är det det datumet som gäller för att ha skickat in ansökan om du önskar delpension från januari 2018. Dels börjar möjligheten att växla Kåpan Extra till lön samma datum enligt avtal.

När det gäller delpension,
är det som bekant inte en rättighet, utan en möjlighet om arbetsgivare så medger. Det kan vara fördelaktigt för att behålla äldre poliser något eller några år längre i stället för helpension. På samma sätt är det väldigt fördelaktigt ekonomiskt om en polis orkar jobba något år längre innan pensionering. Det kan handla om mer än en tusenlapp i månaden livet ut i högre pension.

Blanketten finns på Intrapolis under din anställning, pension, delpension. Och missa inte datumet om du är intresserad. (Du måste vara mellan 61 och 65 år för att omfattas av delpensionsavtalet när pensionen ska tas ut) Blanketten ger Du till din närmaste chef, som blir den första att till- eller avstyrka din begäran. Nästa tillfälle att söka är om ett halvår.

När det gäller pensionsväxlingen Kåpan Extra till lön, har vi skrivit om det på Blåljus och även i tidningen POLISEN, vad man kan tänka på vid beslutet. Det är upp till den enskilde att bestämma själv, och ju yngre den som tar beslutet är, desto större kan konsekvenserna bli. Så vitt vi funnit finns ingen information ännu på Intrapolis, men det kan ju vara så, att PAC kan ordna inläggningen till septemberlönen senare än den 1 september. Men informationen borde komma på Intrapolis under din anställning, pension, tjänstepension inom kort.

Du som vill läsa lite mer om villfarelser och fakta om pension, kan ta del av den här artikeln av Maria Crofts i DN. Det är i sammanhanget värt att betona, att polisernas tjänstepension är bättre än de flesta andra statstjänstemäns, vilket har att göra med att Polisförbundet slöt ett avtal 2008 där arbetstid och annat byttes mot Kåpan Extra. Faktum är att flera som räknat på sin framtida pension på Pensionsmydighetens hemsida, blir postitivt överaskade, liksom många av de poliser som går i pension vid 65 års ålder eller tidigare brukar bli.

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994