Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-12-05 12:30

Ny polishögskola om ett år i Malmö

Så kan det bli enligt ett förslag från Polismyndigheten till Regeringen. Idén är att förlägga utbildningen till Malmö högskola, med förstärkning i juridik från Lunds Universitet. De teoretiska delarna är det således sörjt för, precis som när Södertörn fick sin polisutbildning. Från den skolan åker elever fortfarande till Solna för att öva praktiska moment. Dock ska det enligt uppgift ha uppförts lokaler för dessa ändamål på Södertörn under 2017.

Så här berättar Polisen.se om den nya polisutbildningen:

"Polismyndigheten föreslår i sin redovisning till regeringen idag att Malmö högskola ska kunna bedriva polisutbildning.


– Vi behöver utöka antalet poliser och ett sätt är att öka spridningen på utbildningsorterna. Malmö är en av de städer som lidit av polisbristen med gränskontroller, skjutningar, och gängkriminalitet. Det är positivt att vi nu kan föreslå till regeringen att Malmö högskola har goda förutsättningar att bedriva polisutbildning, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

 

Enligt Polismyndigheten har Malmö högskola goda förutsättningar att bedriva polisutbildning.  Högskolan har omfattande kompetens i bland annat kriminologi, sociologi, statsvetenskap, beteendevetenskap, samt lång erfarenhet av professionsutbildningar. Vid högskolan bedrivs dessutom ett antal forskningsprojekt som har relevans för polisutbildning såsom barn och ungdomar i riskmiljöer, brottsförebyggande arbete i en stadsdel, missbruk och kriminalitet bland ensamkommande, unga brottsoffer, polisens arbete mot narkotikabrottslighet och polishistoria. I intresseanmälan från Malmö högskola till Polismyndigheten framgår även att högskolan kommer att samarbeta med Lunds universitet för att stärka lärarkompetens inom flera juridiska ämnen.

 

Det finns fortfarande delar som måste ses över och anpassas för att kunna bli en ändamålsenlig polisutbildning. En sådan del är speciallokaler för praktiska moment som bilkörning, vapenträning, självskyddsträning och andra övningar. Denna fråga kommer kunna lösas ut under nästa år.

 

I redovisningen föreslås att de första studenterna vid polisutbildningen vid Malmö högskola ska kunna påbörja sin utbildning i januari 2019.

 

Fakta

Den nuvarande utbildningen till polisman regleras genom förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman (polisutbildningsförordningen). Utbildningen till polisman (förutom den del som utgörs av aspirantutbildning) bedrivs som uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. I denna förordning framgår det att regeringen beslutar vid vilka universitet och högskolor utbildningen får bedrivas som uppdragsutbildning."

Blåljus ser behovet
av fler lokaler för polisutbildning. Behovet är skriande. Nu gäller det att skapa förutsättningar för att fylla lokalerna med lämpliga personer för yrket...

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994