Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2014-01-25 18:40

Ny lag ger bättre rättvisa för poliser

Polisförbundet har i åratal arbetat mot den praxis som använts av Brottsskadenämnden som inneburit att de prutat ned eller prutat bort av domstolar utdömda skadestånd med hänvisning till att poliser skulle tåla kränkningar bättre än människor... För något år sedan kom en utredning som öppnade för en ändring.

Regeringen lägger nu ett lagförslag om en ny brottsskadelag som syftar till att förbättra systemet med brottsskadeersättning till brottsoffer. Förslaget innehåller bland annat följande nyheter som stärker brottsoffrets ställning. Som Blåljus läser texten där regeringsföreträdare presenterar förslaget, finns inget undantag för poliser vilket vi välkomnar. Lagen föreslås träda i kraft den 1/7 2014.

• Om en domstol
efter en sakprövning har dömt ut skadestånd för kränkning ska Brottsoffermyndigheten inte kunna besluta om en lägre ersättning i den delen än vad som följer av domstolens avgörande. Genom förslaget garanterar staten att brottsoffret i fler fall får hela den ersättning som han eller hon är berättigad till enligt domen. Brottsoffret slipper därmed att kräva in resterande del från gärningsmannen och kan snabbare lägga den traumatiska händelsen bakom sig.

Lagförslaget innehåller även andra delar, som bland annat stärker barns rättigheter, tar bort ersättningstaket och reglerar hur brottslingar skall betala tillbaks till staten det som staten ersatt brottsoffer.

Blåljus välkomnar ändringen, och gratulerar Polisförbundet till denna förbättring för poliser som i sin yrkesutövning utsatts för brott och kränkningar! Självklart kommer vi att följa upp den kommande tillämpningen av förändringarna. Problemet med att få tingsrätter och hovrätter att bedöma kränkningar mot poliser lika som kränkningar mot andra medmänniskor kvarstår, men fram till den nya lagen har det varit en prutning i två led som givit helt oacceptabla resultat.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994