Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2012-04-26 21:05

Mordhotade poliser fick inget skadestånd


Blekinge tingsrätt har dömt en man till skyddstillsyn, för att han när han berusad gått bärsärk, slagit sönder en bil, hotat de tre poliserna som kom till platsen till livet och dessutom sparkat mot poliserna och gjort sig skyldig till våldsamt motstånd.

Däremot avvisade tingsrätten polisernas skadeståndskrav om 5000:- vardera, för hotet och våldet som riktades mot dem. Tingsrätten menar att händelsen ”naturligtvis varit skrämmande och obehaglig” för dem, men eftersom det ingår i deras arbetsuppgifter att ingripa mot våldsamma personer måste de ha större mental beredskap för sådana situationer än andra människor.

För att en polis ska ha rätt till skadestånd anser domstolen att det måste handla om ”en allvarlig kränkning av den personliga integriteten” och det var det alltså inte frågan om i det här fallet. Liknande förhållningssätt har tidigare lett till att brottsskadenämnden avvisat ersättningskrav från poliser som beskjutits av bankrånare, vilket kommenterades i förbundsområde Stockholms verksamhetsberättelse, se text sist i denna artikel.

Polisfacket kräver ändring

Polisfacket accepterar inte att dess medlemmar förväntas tolerera brott och kränkningar på sin arbetsplats.

– Vi driver den frågan ganska hårt, säger Polisförundets ombudsman med särskilt ansvar för rättsfrågor Fredrik Westin till Blekinge Läns Tidning.

Polisförbundets uppfattning är att poliser som utsätts för brott i princip har lika stor rätt till skadestånd som alla andra.

– Det är klart att vi jobbar i situationer där vi möter olika problem och det är klart att vi ska tåla lite mer än allmänheten, men det måste finnas någon gräns. Till exempel ska vi inte behöva tåla att bli spottade i ansiktet, säger Fredrik Westin till tidningen. Poliser skall inte heller behöva tåla mordhot, även om de är uttalade av berusade personer.

– Nej, Jag tycker inte att det är ok. Vi är utbildade att hantera situationer som uppstår, men vi ska inte behöva tåla att bli utsatta för brott säger Fredrik Westin.

Polisförbundet efterlyser dels en enhetlig linje från domstolarnas
och Brottsoffermyndighetens sida, och dels en större likhet inför lagen.
Förhoppningen är att en pågående översyn av brottsskadelagstiftningen
ska innebära en förändring.


Enligt Fredrik Westin, ser Polisförbundet med tillförsikt fram emot vad den utredningen kommer fram till.

Ett annat problem som Polisförbundet arbetar med är att poliser som faktiskt tilldöms skadestånd i domstol ändå inte får några pengar. Gärningsmannen kan av en eller annan anledning inte betala och då hamnar ärendet hos Brottsoffermyndigheten. Där gör man en egen bedömning och inte sällan blir resultatet att ersättning inte utgår, eftersom de drabbade råkar vara just poliser. Ett sådant exempel finns beskrivet i verksamhetsberättelsen till Förbundsområde Stockholms stämma:

Ur förbundsområde Stockholms verksamhetsberättelse:


"Ett särskilt problem utgör Nämndens för brottskadeersättning uppfattning att en tjänsteman vid övergrepp, våld eller kränkningar inte skulle lida lika mycket på grund av att vederbörande är polis, då en polis skall vara mentalt förberedd på angrepp mot sin person...


När det synsättet till och med appliceras på poliser som blivit beskjutna, som om man genom mental förberedelse skulle kunna undvika desperata våldsverkares kulor, ter det sig än mer verklighetsfrämmande. Vi citerar ur det famösa beslutet från 2011 där poliser som hotats och beskjutits av grovt kriminella, tungt beväpnade värdedepårånare nekats ersättning bland annat med motiveringen:

”Inte heller har brottsligheten syftat till att skymfa och direkt angripa deras privata sfär. Objektivt sett kan brottsligheten inte anses allvarligare än poliserna haft att räkna med i samband med det aktuella ingripandet i deras tjänsteutövning. Någon ersättning för kränkning kan därför inte lämnas.”

Att väpnade hot och skott mot poliser, inte skulle vara ett angrepp mot deras privata sfär, ter sig minst sagt anmärkningsvärt. Vi frestas att travestera orden från William Shakespeares ”Shylock” i ”Köpmannen från Venedig”:

- Jag är polis. Har inte en polis ögon?
Har inte en polis händer, kroppsdelar, människomått, sinnen, känslor, passioner?
Lever han inte av samma föda, såras han inte av samma vapen, drabbas inte han av samma sjukdomar och botas han inte med samma läkemedel som en människa, känner han inte likt en människa värme och vinterns köld?
Blöder inte vi om ni sticker oss?
Skrattar inte vi om ni kittlar oss?
Skulle inte vi hämnas om ni kränker oss?
Liknar vi er på alla andra sätt, måste vi likna er också på det sättet.


Polisförbundet nationellt arbetar med att överklaga och förändra detta synsätt hos Nämnden för brottskadeersättning så att poliser får en lika mänsklig behandling som andra brottsoffer."


Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994