Publicerat 2019-11-12 09:20

Möjliga förändringar i din tjänstepension

Som bekant är det tjänstepensionen som kan göra skillnad mellan ett värdigt liv som pensionär och ett liv i ekonomisk armod. Som statligt anställd har vi ett hyfsat tjänstepensionsavtal i grunden, och som polis är det avtalet nästan dubbelt så bra, genom Kåpan Extra. Men nu kan det vara ändringar på G, enligt Expressen.
 
Tidningen berättar att ett av regeringens stödpartier, Liberalerna, har idéer om att göra tjänstepensionen mer flexibel. Som det är nu gäller lagt kort ligger - när uttaget har börjat går det inte att stoppa utbetalningarna eller exempelvis ändra uttagstiden. Det innebär att den som ångrar sig och vill jobba något eller några år riskerar att få väldigt hög beskattning när tjänstepensionen adderas till lönen. Samtidigt är ju efterfrågan även på äldre poliser stor, och att jobba lite efter ordinarie pensionsålder gynnar även kommande pension om hälsan står en bi.
 
Så nu överväger Liberalerna att göra uttagsreglerna för tjänstepension mer lik den allmänna pensionen, som ju går att bromsa eller stoppa även efter att uttaget börjat.
 
Det har redan tidigare diskuterats om åldersreglerna för tjänstepensionen borde harmoniseras med den allmänna pensionen, där ju den tidigaste möjliga uttagsåldern under de närmaste åren kommer att skruvas upp från 61 till 64 år. En sådan förändring torde dock kräva att parterna (för oss OFR och Staten) kan bli överens om förändringar i kollektivavtalet, och det lär inte ske i brådrasket.
 
Ett annat sätt att få exempelvis poliser att jobba lite längre upp i åldrarna, är att använda delpensionsavtalet, som är en del av statligt anställdas tjänstepension. I avtalet anges att arbetsgivaren ska sträva efter "att i största möjliga utsträckning tillmötesgå arbetstagarens önskemål om arbetstidsminskning för att kunna få delpension". Men arbetsgivare tolkar den tydliga texten väldigt olika. Vad är största möjliga utsträckning? På en del håll beviljar arbetsgivaren nästan aldrig delpension - vilket ofta leder till att den sökande väljer att gå i hel pension i stället, som i detta exempel.
 
I den senaste personalstatistiken för Polismyndigheten 2019 visar det sig att även inom samma myndighet fick mycket svårförklarliga skillnader när det kommer till delpension.
 
Bäst i klassen är ekonomiavdelningen, där 100% (av fyra sökande) fått delpension beviljad. NFC och NOA har också en rimlig tolkning, där 80% respektive 59% fått pensionen beviljad.
På polisregionerna är det också stor skillnad; Bäst i klassen är region Bergslagen, med 69%, följt av region Mitt, 62%, och region Syd, 58%. Region Stockholm ligger lite under mitten, med 36% beviljade ansökningar, sämre är bara region Öst och Väst, med respektive 31% och 22%.
De Nationella Avdelningarna har en beviljandeandel på 54%. På polisregionerna var beviljandeandelen blygsamma 40%. En aning märkligt kan tyckas - behovet borde kanske vara störst i frontlinjen mot brottsligheten. Fast visst är det bra att NA har en rimlig personalpolitik i detta avseende.
 
Tänkvärd läsning när Polismyndigheten borde ta vara på äldre erfarna poliser och dessutom vinnlägga sig om att bli en attraktiv arbetsgivare - i verkligheten och i kärnverksamheten. Även poliser som har gått i pension kan göra reklam för polisyrket, särskilt om det sista intrycket av arbetsgivaren är ett minne av en aning generositet. Men själv hade jag nog haft ett drag av långsinthet om min delpensionsansökan avslagits och jag i stället tvingats gå i tidig pension med ty åtföljande lägre pension livet ut.
 
(Jag vet kollegor som resonerar på samma sätt)
 
Tommy Hansson
 


Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994