Publicerat 2016-08-23 09:00

Delpension Win - Win för Polisen

Kungsbackaposten berättar om en polis som efter fyrtio år i yrket, nekades delpension. Polisen valde då i stället att gå i hel pension, och jobbar numer extra som glasmästare. En glasklar förlust för polismyndigheten. Rikspolischefen har emellertid vid upprepade tillfällen sagt att det kommer att bli en ny mer avtalsenlig tolkning av delpensionsavtalet från och med höstens ansökningar.

Så här är avtalet avsett att hanteras enligt dess tredje paragraf: "parterna rekommenderar arbetsgivaren att i största möjliga utsträckning tillmötesgå arbetstagarens önskemål om arbetstidsminskning för att kunna få delpension enligt detta avtal."

Då kan polismyndigheten behålla erfarna poliser som dessutom kan fungera som mentorer för alla de nya poliser och civilanställda som polismyndigheten är i så desperat behov av. Blåljus ser den nya öppningen som ett tecken på en pragmatisk och personalvändlig inställning som vi på Blåljus och Polisförbundet efterlyst i många år. Ännu är det bara löften, så vi kommer att följa upp hur mycket orden är värda.

Information om delpension finns på Intrapolis,
där framgår bland annat att sista ansökningsdag för att söka delpension i år är den 1 september. Sedan tar polismyndighetens handläggning ca två månader och pensionsverkets lika lång tid. Nästa ansökningstillfälle är den 1 mars 2017, och då kan man få delpension till sommaren eller hösten 2017.

Delpension kan beviljas under levnadsålder mellan 61 och till månaden innan man fyller 65 år. Om det är så, att en polis orkar arbeta kanske ett eller två år längre, genom att trappa ned med delpension, blir även pensionen högre med den lösningen. Däremot sjunker lönen under delpensionstiden, dock inte lika mycket som tiden förkortas. För att ge exempel, den som får 50% delpension, får ut 80% av lönen. Den som får 20% delpension får ut 92% av lönen.

Det är ett bekant fenomen att de som beviljas delpension ofta gör en bättre och mer helhjärtad insats när de arbetar, de orkar helt enkelt lite mer...

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994