Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2015-11-30 09:40

Missnöjda poliser är en samhällsfara

Både Expressen och SvD men även Västerbottens-Kuriren noterar idag på Ledarplats det missnöje som råder inom Sveriges polis, och hur det riskerar att påverka verksamheten på olika sätt. Nu är det dags att lyssna på poliserna och lösa de allvarliga missförhållanden som ligger till grund för missnöjet!

Expressen skriver i sin ledare
bland annat om Polisförbundets undersökning som visar på att 8 av 10 poliser övervägt att sluta som poliser. Dessutom hänvisas till bristande utbildning och utrustning i samband med terrorhotet, och polisen Christians tillbudsrapport citeras:

”Vi skickas ut utan adekvat beväpning då vi endast har 9 mm tjänstepistol. Vi får också veta att det kanske inte finns tillräckligt med förstärkta skyddsvästar samt ballistiska hjälmar. Det känns som att skickas ut på lejonjakt med ett ärtrör och en overall gjord av zebrakött”

Tidningen hänvisar även till Blåljus avslöjande att Polishögskolorna ändrar intagningsreglerna med anledning av alltför få lämpliga sökanden.

Expressen beskriver den hårdnande miljö som Sveriges poliser har att arbeta i, och avslutar ledaren med orden:

"
Dessutom tycks det behövas en attitydförändring hos polisledningen. Allt för många poliser vittnar om hur de behandlas nonchalant, med ständiga omstuvningar i schemat. Och att poliserna ska ha adekvat utrusning för att kunna möta terrorister borde inte behöva påpekas.

När samhället pressas av organiserads brottslighet, terrorhot och skjutningar på öppen gata är en demoraliserad poliskår det sista vi behöver."

 

Även i SvD får poliserna stöd för sin kamp för bättre villkor. Där har ledarskribenten Alexandra Ivanov skrivit en ledare som handlar framför allt om terrorhotet och hur rustade poliserna och polisorganistationen är för att möta det. Hon skriver bland annat:

 

"Resurserna är för knappa eller felriktade, direktiven otydliga och antalet papperstimmar för poliser i aktiv tjänst alldeles för många. Dessutom rapporterade Polisförbundet i förra veckan om att det under år 2015 redan har slutat 145 fler poliser än vad som var fallet under hela 2014."

 

Hon noterar att det är de ansvariga beslutsfattarna som måste ta ansvar för att organisationen fungerar för polisverksamheten, och avslutar ledaren:

 

"Regeringen bör skyndsamt möta de starka signaler som nu sänds från landets polismyndighet. De som skyddar och garanterar vår frihet ska ha så goda arbetsförhållanden som möjligt. Det ska inte fattas adekvat utrustning eller utbildning. Sverige behöver en stark och trygg poliskår."

 

Slutligen noterar Blåljus att även Västerbottens-Kuriren insett hur läget är för poliserna i Sverige.  Sven Björkland har skrivit en artikel som tar sin utgångspunkt i hur vi betraktar våra poliser i Sverige. Han inleder artikeln:

 

"När poliser hotas eller utsätts för våld, som bara verkar vara en tidsfråga för alla i yttre tjänst, utdöms sällan någon kränkningsersättning eftersom de förväntas tåla mer än andra. Och när de försöker stoppa en bil med en misstänkt person och råkar ut för en trafikolycka, eller när de skjuter för att stoppa potentiellt livsfarliga personer – då inleds utredningar om tjänstefel. Något som sker rutinmässigt, men samtidigt misstänkliggör poliserna både internt och externt, oavsett hur korrekt de agerat."

 

Sven har förståelse för polisernas lönekrav, som Polisförbundet fört fram till Polismyndigheten. Han skriver:

 

"Jag kan förstå att de känner så. Poliserna riskerar sina liv för att göra livet tryggare för oss andra, men yrket värderas uppenbarligen lågt och det läskiga är att många redan har lämnat, eller överväger att lämna, myndigheten sedan den kritiserade omorganisationen trädde i kraft vid årsskiftet."

 

Han avslutar sin artikel med att uppmana allmänheten och arbetsgivaren att visa poliserna den uppskattning de är värda.

 

Planeringen inför den 10 december då Polisförbundet i Stockholm har en manifestation utanför Stadshuset, fortsätter oförtrutet. Det kommer att hållas ett planingsmöte under tisdagen den 1 december, sedan börjar nedräkningen här på blåljus.

 

 

 

  
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994