Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2016-03-09 14:10

Medskick till mötet mellan Polisförbundet och Rikspolischefen

Det finns så klart frågor där den fackliga organisationen och polisledningen inte är överens. Lön, resurser, organisation, tjänstetillsättningar kan vara sådana exempel där det finns olika uppfattningar. Men nu har Rikspolischefen öppnat dörren i en fråga som alla borde kunna bli vinnare i. På torsdag skall parterna mötas, Polisförbundet kräver verkstad och inte bara ord.

På Intrapolis svarar Rikspolischefen, Dan Eliasson på frågor från reformstödsgruppen. En av frågeställarna hade en fråga om hur polismyndighetens nuvarande njugga policy när det gäller delpensioner inom polisen gynnar verksamheten. De som nekas delpension går ju ofta i helpension i stället och deras erfarenhet och arbetslust går förlorad fullt ut i dessa personalbristens tidevarv.

Så här svarade Rikspolischefen på internwebtv: -Nu märker jag att det kunde vara ett sätt att behålla äldre arbetskamrater längre i tjänst - Spännande argument! Pensionerade poliser kommer ju tillbaka och jobbar på nedsatt tid, vi vill öppna samtalet och se om vi kan hitta en bra form att komma framåt. Jag stänger inte dörren.

Blåljus gläds åt den öppna dörren!
För det är väl inte bara ord... Det finns ju en bra form i delpensionsavtalet, i den partsgemensamma skrivningen till tredje paragrafen, så det är bara att börja följa andan i avtalet!!!:

"Parterna rekommenderar arbetsgivaren att i största möjliga utsträckning tillmötesgå arbetstagarens önskemål om arbetstidsminskning för att kunna få delpension enligt detta avtal."

Så nu återstår bara verkstaden!

Blåljus uppmaning till mötesdeltagarna i morgondagens möte är att ta denna fråga där parterna uppenbarligen, enligt orden, är överens och använda som probersten. Skulle det inte fungera, är det ett väldigt tydligt besked till Sveriges poliser nere på verkstadsgolvet.

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994