Publicerat 2019-03-26 18:30

Medborgarna väljer lag och ordning som viktigaste frågan

Ekonomi, arbetslöshet, migration och integration. Sjukvård och skola, allt är viktiga frågor som ligger högt upp när medborgarna ska prioritera vad som är viktigast för dem. Aftonbladet och Inizio har frågar vad väljarna tycker är den viktigaste politiska frågan, och förbi alla andra viktiga frågor seglar... Lag och Ordning. Mycket tyder på att samhällsutvecklingen med allt fler skjutningar, våldsbrott, vardagsbrott och polisbrist, fått många medborgare att prioritera om.

Lena Mellin skriver i Aftonbladet, i en betalartikel, om att det är den första gången som just Lag och Ordning prioriteras allra högst i deras undersökningar. De flesta andra viktiga områden sjunker sakta, men Lag och Ordning ökar med fem procentenheter från 28 till 33%.

Det innebär att politikområdet Lag och Ordning med knapp marginal (en procentenhet) passerar sjukvården som det allra viktigaste politikområdet. På delad tredjeplats finns, precis som i den förra mätningen, flyktingar och invandring liksom skola och utbildning.

Ekonomi, arbetslöshet och sysselsättning, hamnar avsevärt längre ned på topplistan. Detta trots att en ny lågkonjunktur möjligen står för dörren. Aftonbladet och Lena Mellin noterar att Polisfrågan numer ligger högt på alla partiers agenda, så var det redan under valrörelsen, sedan Socialdemokraterna myntat målet om 10000 nya polisanställda till 2024. Som Lena noterat i en intevju med Mikael Damberg, kommer det att krävas rejäla satsningar för att målet ska vara möjligt att uppnå.

En annan intressant iakttagelse, är att kraven på mer Lag och Ordning, kommer samtidigt som förtroendet för Sveriges poliser ökar kraftigt.

Blåljus skriver idag som häromdagen, att det inte är dags att överge målet om en rejäl polissatsning ännu. En fortsatt satsning på polisen och våra anställningsvillkor kan göra det möjligt. Eller som inrikesminiser Mikael Damberg citeras av Polisförbundet på Twitter, från en intervju i Veckans Brott:

”Min viktigaste uppgift är att se till att Polisen kan växa med 10000 fler anställda, med bra villkor för ett attraktivare yrke”

Tommy HanssonGilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994