Publicerat 2017-05-12 11:00

Medaljer till förtjänta polisanställda och medborgare

 

Polismyndigheten håller på att ta fram nya belöningar till medborgare som gjort förtjänstfulla insatser. Polisanställda har möjlighet att föreslå kollegor eller andra som gjort sig förtjänta av utmärkelserna som finns i olika valörer. Det pågår upphandling av själva hårdvaran, så det kan ta något år innan de första hjältarna får sina utmärkelser.

Medaljer är en gammal tradition i svensk statsförvaltning. I de tidigare länspolismyndigheterna fanns flera olika medaljer som med bildandet av den nya Polismyndigheten inte längre kan delas ut. Men nu finns nya medaljer.

  • Till medborgare – för rådigt ingripande
  • Till polisanställda – för förtjänstfulla insatser
  • Till polisanställda – för internationella insatser

Beslut om att tilldela någon medaljer fattas av regionpolischefer, chefen för nationella operativa avdelningen, Noa, eller rikspolischefen. Alla ansällda kan nominera personer som de tycker lever upp till kriterierna för en medalj.

 

Mer detaljer finns på Intrapolis, varifrån uppgifterna och bilderna är hämtade.

 

Blåljus välkomnar initiativet.

Det finns för få hjältar. Och de som finns förtjänar att uppmärksammas. Det har genom åren skrivits motioner till Polisförbundet om att verka för att särskilda insatser i yrket uppmärksammas. Vi ser detta som ett svar på den önskan.

 

Rikspolischefen, Dan Eliasson nämner nyordningen i sitt rykande färska veckobrev. Han skriver om medaljerna:

 

"Goda insatser ska uppmärksammas

Inom svensk statsförvaltning har vi ända sedan 1700-talet en tradition att belöna förtjänstfulla insatser. Det är också en gammal polisiär tradition. De tidigare länspolismyndigheterna hade medaljer som tilldelades både anställda och medborgare. Den möjligheten upphörde vid bildandet av den nya Polismyndigheten. Därför har vi nu fattat beslut om att instifta tre olika medaljer. En till medborgare för rådiga ingripanden, en till anställda för förtjänstfulla insatser och ytterligare en till anställda för internationella insatser.

 

För oss i ledningen är det viktigt att i särskild ordning kunna uppmärksamma när anställda har gjort extraordinära insatser. Låt mig dock vara klar på en punkt. Inga medaljer kan kompensera att värdera de polisanställdas jobb. Här måste vi fortsätta på den inslagna vägen med att förbättra lönebildning, arbetsmiljö och karriärvägar."


Blåljus kan bara hålla med, särskilt om det sistnämnda. Förr hette det ju "Gärna medalj, men först en rejäl pension". Nu har poliserna ett bra pensionsavtal som vi ska vara rädda om, men en parafras på uttrycket skulle kunna vara

"Gärna medalj, men först ett rejält polislönelyft"...


För poliser gör hjältedåd varje dag om än i det tysta.

 

Tommy Hansson

 


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994