Publicerat 2018-11-26 10:00

DN Stockholm om gängmorden

Braskande rubriker behövs inte längre. Att beskriva den brottsliga vardagen i bland annat Sveriges huvudstad borde räcka för att väcka läsarnas engagemang. Och det är just vad DN Stockholm och Ulrika By gör i en ny artikelserie som redan i första avsnittet ställer ett antal jobbiga frågor.

Tidningen inleder med en kort och kärv problembeskrivning bestående i att antalet mord har ökat dramatiskt i region Stockholm under åren 2011–2017. Hittills i år har tio, de flesta unga män(niskor), skjutits ihjäl.
Men tidningen tar det ett steg till, genom att försöka utröna vilka faktorer som kan ha bidragit till den allvarliga utvecklingen. Tidningen intervjuar Gunnar Appelgren, en polis som jobbat mot gängen i decennier på olika platser i regionen, allt från Botkyrka till Södertälje och nu övergripande i hela region Stockholm. Han vet vad han talar om.

 
Trots upprepade särskilda insatser mot gängbrott och skjutningar från polisens och samhällets sida, har problemen eskalerat. Tidningen konstaterar att från 2011 och fram till i dag har det inletts 285 förundersökningar om försök till mord i region Stockholm. Det tar mycket stora resurser från bland annat lokalt förebyggande polisarbete. Och från alla polisutredningar som inte är fullt lika grova. Tidningen har tagit fram statistik som visar, att redovisade ärenden till åklagare är ungefär lika många år från år medan morden och mordförsöken ökat. Vad det gör med andelen lagförda kan var och en tänka sig. Grafiken nedan är gjord av DN, och bygger på Polismyndighetens statistik.
För 2015-2016 är det endast 15% av dessa ytterst allvarliga brott som gått till åtal. Men inte nog med det. Tidningen visar även att vägen från åtal till fällande dom ofta är minst sagt krokig. Som Gunnar Appelgren säger till tidningen:

-Det är klart som fan det är en bekymrande utveckling.

Både Gunnar och en del åklagare har upplevt att besviskraven höjts genom åren, vilket gett en känsla av en pågående ”bevisinflation” – att det krävs mer och fler bevis för att få någon dömd i dag, jämfört med för några år sedan.
 
(Blåljus har beskrivit en del intressanta fall, bland annat när DNA anträffades på grepen till en handgranat som kastats mot en polisbuss)
 
Tidningen skriver: "Bara att uttala ordet ”bevisinflation” är kontroversiellt. Att ifrågasätta domstolarna och därmed rättssäkerheten är att ge sig ut på hal is. Men Gunnar Appelgren tycker att det är dags att ta reda på vad polisen mer måste göra för att få fler misstänkta gärningsmän fällda."
Gunnar och kriminologerna Joakim Sturup och Amir Rostami vill ta reda hur utredningarna kan bli bättre i ett nytt forskningsprojekt. Det går ut på att på vetenskaplig grund öka förståelsen för skjutvapenvåldet i sig, men också på att förbättra utredningsmetoderna. Och det verkar som att Gunnar är något på spåret, han säger till DN:
 
Ribban för unga män att skjuta har blivit lägre. Skjuter du en gång och inte åker dit blir ribban ännu lägre. Dessutom blir du bättre på det du gör, och mer avtrubbad. Det finns mord vi aldrig kommer att kunna lösa på grund av det...
 
Tidningen tar upp ännu ett känt bekymmer - de väldigt unga gärningsmännen. De unga som används som ”utförare” får avsevärt lägre straff -om något- på grund av sin ålder och anstiftarna som beordrat mordet går ofta fria eftersom deras roll är ännu svårare att leda i bevis.
 

– Vår analys är att det finns ett behov att se över hur vi arbetar med den frågan, konstaterar kriminologen Joakim Sturup i DN.

 

Blåljus kan inte låta bli att tänka att en annan faktor är att kriminella inte talar med polisen. Åtminstone inte med en random polis som den kriminelle inte har en vettig relation till. Och, som bekant har den lokala polisverksamheten med välkända och erfarna lokala poliskonstaplar närmast avskaffats på de flesta håll i region Stockholm och i Sverige. Så nog har DN:s rubrik denna gång fog för sig, att polisens kamp mot det dödliga gängvåldet ter sig ändlöst...
 
Tommy Hansson
 

 
  
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994