Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-14 09:10

Delpensioner i region Stockolm

Än en gång har Polismyndigheten använt delpensionsavtalet. Enligt myndighetens föreskrifter, går det numer endast att ansöka två gånger per år, och det är arbetsgivaren som ensidigt bestämmer om förmånen kan medges. Så är det centrala avtalet skrivet, och dessvärre inget som vi som lokala parter kan ändra på.

Genom åren har avtalet gett olika utfall, av allt att döma beroende på hur myndighetens ekonomi sett ut. Vissa tillfällen har utfallet närmat sig noll, och vid något tillfälle, har närmare 70% beviljats delpension. Avtalet syftar till att personal ska kunna stanna kvar och jobba lite längre än om delpension inte används, och borde därför vara gynnsamt för arbetsgivaren i tider som dessa, när polisbristen synes vara ett större problem än ekonomin. Vi hade från Polisförbundets i region Stockholm därför stora förhoppningar på att många poliser skulle få möjligheten till delpension just i år. Så hur blev utfallet?

Av de 57 som ansökte om delpension i september för att få det den 1/1 2018, fick 16 sin ansökan beviljad. 41 avslogs därmed. Ett annat att beskriva det är att 28% av ansökningarna beviljades. Detta får förstås konsekvenser för de enskilda, och för polisverksamheten. Om det innebär att ett antal poliser inte orkar jobba lika högt upp i ålder som om delpension beviljats, får de lägre ålderspension livet ut. Dessutom går polismyndigheten i så fall miste om deras erfarenhet, arbetsinsats och kompetens de år som de går i förtid.

Arbetsgivaren har beskrivit sin prioritering av vilka som beviljats förmånen delpension med följande:

1. Närmaste chefens bedömning
2. Skiftesarbetare
3. Ålder.

Delpension enligt avtalet är möjlig mellan ålder 61 och tills man fyller 65.  Den som får delpension får utfyllnad med pension för 60% av den frånvarande tiden, exempel, vid 80% uttag, vilket är absolut vanligast, får delpensionären 92% av lönen. Delpensionen påverkar inte tjänstepensionen, men under 7,5 inkomstbasbelopp, påverkas den allmänna pensionen. Dock i mindre grad än om man orkar jobba något år extra tack vare delpensionen.

28% är alltså arbetsgivarens nuvarande tolkning av anteckningen till avtalets 3§ där det står om tillämplingen: "Parterna rekommenderar arbetsgivaren att i största möjliga utsträckning tillmötesgå arbetstagarens önskemål om arbetstidsminskning för att kunna få delpension enligt detta avtal."

Blåljus gratulerar det fåtal som kommit i åtnjutande av förmånen, och beklagar att det inte blev fler denna gång. Vi hoppas för verksamhetens skull, att många av de som nekats inte ger upp, utan jobbar på och återkommer med nya ansökningar.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994