Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2016-02-08 13:50

55 eller 53 eller 68

Häromdagen kunde Aftonbladet berätta om en hemlig rapport från polisen som listar utsatta och särskilt utsatta områden. Ur polisiär synvinkel är dessa siffror måttligt intressanta. Svåra brott och ordningsstörningar kan uppstå på många fler platser än de listade, bland annat framgår av rapporten att siffran "53" skulle ha varit högre om de socioekonomiska faktorerna inte varit så pass goda på några orter.

Det finns 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta särskilda insatser. Det slår polisen fast i en ny rapport.

 

15 av dessa 53 områden klassas som särskilt utsatta. Sex områden bedöms som riskområden och 32 områden som utsatta. Begreppet riskområde är en nivå mellan särskilt utsatt och utsatt område.

 

Rapporten är ett underlag i det långsiktiga arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i de geografiska områden där det bäst behövs. Åtgärder tas fram i dialog med kommuner och andra aktörer. Rapporten kan användas som ett kunskapsunderlag för regionala eller lokala beslut om insatser.

 

Linda Staaf är chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, Noa.
– För att komma tillrätta med problematiken krävs att polisen finns i områdena och arbetar långsiktigt med förtroendeskapande åtgärder. Samtidigt kommer vi att agera kraftfullt mot den kriminalitet som finns. De som begår brott ska inte komma undan, säger hon.

 

Läs hela rapporten Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade effekter, som är en fördjupning av en rapport från 2014 där man angav 55 områden där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. I rapporten listas de orter i Sverige som utgör särskilda utmaningar bland annat för Polisen. Även andra myndigheter har problem i samhällen som dessa. Men då kan de flytta därifrån. Polisen flyttar dit i stället.

 

Man kunde ju tro att antalet utsatta områden minskat sedan förra rapporten, men så väl är det dessvärre inte. Totalt handlar det nu om 68 områden där polisen listat problem som är alarmerande. Men åtta av dessa har för god ekonomi för att platsa enligt rapportens definition. För polisen blir det inte mer lätthanterliga brott bara för att gärningsmän eller brottsoffer har en bättre ekonomi. Till det kommer nio där underlaget inte räckt till, det finns en osäkerhetsfaktor, således. I vart fall kan det antas att med det tidigare måttet, att kriminella nätverk har en negativ inverkan på lokalsamhället, har antalet utsatta områden snarare ökat än minskat.

 

I december berättade rikspolischef Dan Eliasson att polisen särskilt ska prioritera några bostadsområden, nämligen 14 utanförskapsområden med särskilda utmaningar som bland annat skall får särskilda områdespoliser. Det har även talats om särskilda lönesatsningar för poliser som jobbar i dessa områden. Men vad hände med det 15:de området? Och de övriga kanske 40 områdena?

 

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Nu räcker det