Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-01-31 12:20

Vem är expert på Blåljusattacker?

Som bekant har inrikesminister Ygeman uppvaktats av olika representanter för fackföreningar för de sk blåljusyrkena. (Bland andra Lena Nitz från Polisförbundet) Dessa har beskrivit hur de allt oftare attackeras i vissa förorter. Krafttag krävdes. Något måste göras, så regeringen bestämde sig, enligt den svenska modellen, för att tillsätta en utredning under ledning av Riksåklagare Anders Perklev.

Utredningen fick följande direktiv av Regeringen:

"På flera orter runt om i Sverige förekommer hot och våld mot bland annat blåljuspersonal och skadegörelse mot deras fordon. För att vända utvecklingen och motverka brottsligheten i dessa områden krävs det insatser från hela samhället och på olika nivåer. Som ett led i detta ska en särskild utredare överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, dvs. yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.

Utredaren ska bland annat

 • ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd,
 • överväga om angrepp mot vissa funktioner, bland annat sådana som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa, bör anses som särskilt allvarliga i straffrättsligt hänseende,
 • ta ställning till om det straffrättsliga skyddet bör konstrueras på ett annat sätt än i dag eller behöver omfatta ytterligare brottsliga gärningar,
 • ta ställning till om det finns behov av ytterligare kriminalisering av hindrande av polisens, räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens ingripanden eller hjälpinsatser, och
 • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018."

 

Blåljus kan inte låta bli att hoppas att attackerna mot poliser, brandkår, ambulanspersonal, väktare, parkeringsvakter, socialsekreterare, busschaufförer eller tunnebaneförare självdör innan den 29 juni 2018. Å andra sidan har ju inte tjänstemannaskyddet som poliser redan åtnjuter haft den effekten hittills, så vitt känt är.

 

Om inte får vi förlita oss på de "experter" som utredaren Perklev knutit till sig.

Man hade kunnat önska att för sitt inre öga se företrädare för några av ovanstående yrkesgrupper i expertgruppen. Men så är det, med något undantag inte. Experterna är, enligt Polistidningen:

 • Karin Blomgren, departementssekreterare
 • Ella Carlberg, myndighetsjurist
 • Anneli Hanström, vice chefsåklagare
 • Bengt Ivarsson, advokat, ordförande för Sveriges Advokatsamfund
 • Leif Jennekvist, polismästare
 • Stefan Jansson, kansliråd
 • Anders Klahr, kansliråd
 • Göran Nilsson, hovrättsråd
 • Lisa Westfeldt, utredare

Vi kan konstatera att flertalet har expertkompetens från helt andra områden än Blåljusverksamhet. Det säger kanske något om hur blåljuspersonals professonella kompetens värderas av Justitiedepartementet även på andra områden än lön.

 

Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994