Publicerat 2020-02-28 11:00

Vad kan arbetsgivare göra mot Corona-virus

Två advokater, vid den internationella juristfirman Baker McKenzie advokatbyrå, Johan Zetterström och Sten Bauer, har skrivit en tänkvärd artikel på Dagens Juridik som behandlar hur Coronautbrottet kan påverka företag. Och vad kan arbetsgivare göra för att minimera risker för personal, kunder och verksamhet? Frågan är aktuell, bland annat sedan ett större företag i Uppsala stängt ned på grund av smittorisken, och ambulanspersonal vägrat ta uppdrag att åka på larm om en misstänkt coronapatient.

Regionerna i Polismyndigheten ansvarar för att kärnverksamheten även fungerar i kris. En möjlighet är att resurser kan komma att tas i anspråk för att biträda Folkhälsomyndigheten.

 

Om en smittspridning skulle uppstå i Sverige finns det tvångsåtgärder som kan vidtas mot den eller de som misstänks vara smittade av viruset. För Polismyndighetens del innebär det bland annat att vi ska kunna lämna biträde för att genomföra vissa tvångsåtgärder i syfte att hindra smittspridning som t.ex. genomföra tvångsundersökning, isolera smittade, upprätthålla ordningen vid hälsokontrol i samband med inresa i landet eller att upprätthålla avspärrningar.


Advokaterna skriver på DJ:

"Säkerheten på arbetsplatsen bör dock sättas främst. Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att verka för en säker arbetsmiljö. Frågor som bör ställas är därför om personalen eller någon i deras omedelbara närhet har besökt vissa länder på senare tid, eller om de vet med sig att de har kommit i kontakt med personer som har varit i dessa områden. Medarbetare som svarar jakande kan då uppmanas att arbeta hemifrån under viss tid; en frivillig karantän med andra ord. En motsvarande frivillig karantän användes även för de personer som evakuerades från Wuhan i Kina. Under en sådan frivillig karantän har den anställde rätt till lön och andra förmåner. Om arbetet är sådant att det är möjligt för personen att arbeta hemifrån så bör personen instrueras att göra det." 

Och deras slutsats blir:

"Vi kan konstatera att vi bara är i början av de frågeställningar som en arbetsgivare ställs inför avseende detta virusutbrott. Vi hoppas självklart att effekterna blir mindre än befarat och att konsekvenserna begränsas så långt som möjligt. Det finns säkert många lärdomar att dra av hur denna sjukdom uppstod, spreds och om dess följder. Det som redan nu kan konstateras är att med ökad öppenhet och delad kunskap kommer vi längre."

Så vitt blåljus erfar, pågår just nu ett intensivt arbete inom Polismyndigheten med att utarbeta rutiner för polisers ingripande och hur arbetsrätten ska hanteras på myndigheten. Polisförbundet och dess Skyddsombud kommer att bevaka de beslut som fattas.

Tommy Hansson


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994