Publicerat 2019-05-14 10:40

Uppsägningar hos polisen snart lika (o)vanliga som avskedanden

En polis kan bli avskedad exempelvis efter att genom brott eller annat grovt olämpligt beteende ha förbrukat sitt förtroende hos arbetsgivaren och allmänheten. En annan variant, är exempelvis samarbetssvårigheter eller annat olämpligt beteende som upprepats och att rättning inte sker efter anmodan. Men då handlar det om uppsägning av personliga skäl.

Nu berättar Polistidningen att Polismyndigheten och Personalansvarsnämnden (PAN) under 2018 har mer än fördubblat antalet anställda som blivit avskedade eller uppsagda jämfört med tidigare år. Ökningen synes helt och hållet härröra till att antalet uppsagda har ökat från noll till fyra. Totalt tvingades tio anställda bort från Polismyndigheten under året, varav sex poliser.

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, som tidigare i sitt yrkesliv varit både polis och ombudman på Polisförbundet med ansvar för bland annat arbetsrätten och Polisförbundets rättshjälp, säger till Polistidningen att det verkar vara en förändrad inställning från arbetsgivarens sida, beträffande anställda med problematik.
– Man borde kunna påtala tendenser till misskötsamhet tidigare, vidta åtgärder tidigare och de åtgärderna måste individanpassas. Jag tycker att man ser för lättvindigt på att försätta någon i arbetslöshet, säger Lena till PT.

Polistidningen har intervjuat en chefsjurist, som är vice ordförande i PAN, som menar att Polismyndigheten tidigare varit "extremt dåliga" på att driva uppsägningar av personliga skäl. Ingen har under de tio år hon jobbat med PAN-ärenden tvingats lämna jobbet på grund av uppsägning av personliga skäl. Fram till 2018. Även om arbetsgivaren försökt vid något enstaka tillfälle.

Chefsjuristen berättar för Polistidningen att HR nu har tagit fram ett metodstöd och utbildat cheferna så att de blivit bättre på att hantera eventuell misskötsamhet, inte minst när det gäller dokumentation.
– Jag tror att det är det som har fått genomslag. Och i vissa av de här ärendena förra året där har ju cheferna, enligt min mening, gjort ett väldigt bra jobb och verkligen uttömt rehabiliteringsmöjligheterna.

Blåljus inser så klart att i en myndighet med runt 30 000 anställda finns det en liten andel som har personliga problem. Att yrket polis dessutom kan vara slitsamt med omöjliga arbetstider och stor mental press, kan också bidra till att en och annan människa blir sjuk, utbränd eller reagerar med missbruk eller så kallad misskötsamhet.
 
Att arbetsgivaren blir bättre utbildad i sitt rehabiliteringsansvar, borde snarare bidra till att medarbetaren blir produktiv igen, än att arbetsgivarens fokus blir att enkelt göra sig kvitt ett upplevt problem genom uppsägning.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994