Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-05 09:10

Svenskar fyra gånger skjutgladare än tyskar


Man kunde tro att det skulle vara den svenska jägartraditionen som sätter spår i statistiken över dödligt våld med skjutvapen. Men mycket talar för att det snarare är handeldvapen och automatvapen, som aldrig ens varit i en hederlig sportskytts eller jägares händer som används vid de grova brotten. För att inte tala om handgranater, där Sveriges nivå får jämföras med Mexikos. Det är ju först nyligen som handgranater straffmässigt hamnat på en rimlig nivå i Sverige. I fjol inträffade inte mindre än 38 handgranatsattacker, varav flera riktade mot polisen.Forskare konstaterar att Sverige inte är i paritet med de mer fredliga länderna i Europa, som Norge eller Finland, utan snarare konkurrerar med länder som södra Italien, Irland eller Belgien. Ingen smickrande statistik, och de återkommande vapenamnestierna tycks ha haft en marginell effekt. Nu vill forskarna knäcka koden bakom utvecklingen av det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige. Annars kan det få ödestigra konsekvenser. Exempelvis om en terrorist använder de militära vapen som finns i omlopp i kriminella miljöer.Ett särskilt alarmerade faktum är att såväl gärningsmän (i de fall gärningsman kan bindas till brotten) och offer blir yngre och yngre. I många fall rent av tonårningar. Frågan är hur samhällets reaktioner är avpassade för denna nya mycket grova våldsbrottslighet bland väldigt unga gärningsmän. Forskarna bakom studien kommer att försöka ta reda på varför Sverige sticker ut på ett sådant negativt sätt, en utveckling som tycks ha accelererat under de senaste 20 åren.

Polisen och kriminologen, Amir Rostami,
menar att den sjunkande uppklaringsprocenten på mord jämfört med andra länder kan ha en inverkan. Men mer forskning behövs för att ta reda på även andra faktorer bakom den allvarliga utvecklingen. För forskarnas hypoteser ger ännu ingen heltäckande förklaring till att utvecklingen i Sverige blivit som det blivit.

Blåljus ser fram mot en forskning som går till roten och söker förklaringarna denna utveckling som ökar otryggheten i många områden, som skrämmer många ungdomar och som är förödande för tilliten i samhället. Särskilt när polisen inte klarar att utreda brotten så att gärningsmännen får sina straff. (Vilket i sig ofta kan bero på en tystnad som bottnar i fruktan eller tysthetsnormer. När inte ens en skadeskjuten målsägare talar med polisen, är det illa på riktigt.) Kanske borde även straffskalorna för unga gärningsmän ses över vid extremt grova brott.

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994