Publicerat 2019-06-14 13:20

Storsatsning mot sexualbrott mm

När pengar och resurser inte räcker till, tvingas polismyndigheten prioritera. Mord mot Våldtäkt. Allmänfarlig vårdslöshet mot grova narkotikabrott. Det är så klart omöjliga prioriteringar. Och på ett lägre plan rånas barn och lantbrukare får sina verktyg stulna. Resurserna räcker inte till. Desto mer glädjande att Polismyndigheten idag kan presentera en ny satsning!

Så här beskrivs det på polisen.se:

"Cirka 350 nya medarbetare, intensifierade insatser för att höja kvaliteten och effektiviteten i utredningar och ökade utbildningsinsatser. Det är några åtgärder i en ny satsning mot våldtäkter, brott i nära relationer och vålds- och sexualbrott mot barn.


Antalet anmälda brott mot särskilt utsatta brottsoffer fortsätter att öka. En ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att särskilt våldtäkter är svåruppklarade brott. Närmare hälften av anmälningarna saknar förutsättningar att klaras upp.

 

Slutsatserna från Brå är i linje med det som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kom fram till i en gemensam tillsynsrapport tidigare i år. Rapporterna visar samtidigt att det finns förbättringsmöjligheter i utredningsarbetet.

 

− Det här är allvarliga brott med stora konsekvenser för de som utsätts. Polisen har en viktig roll för att ge brottsoffren upprättelse. Satsningen som nu startas ska korta utredningstiderna och höja kvaliteten i utredningarna. Syftet är att öka antalet utredningar som leder till åtal, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning.

 

300 miljoner kronor årligen

I satsningen tillförs samtliga polisregioner och Nationella operativa avdelningen resurser för att förstärka brottsområdet med cirka 350 årsarbetskrafter. Totalt satsas cirka 300 miljoner kronor årligen.

 

Kompetensen inom brottsområdet ska förstärkas, både genom grund- och vidareutbildning. En satsning görs också på att förbättra möjligheterna till tidig bevissäkring, bland annat får Nationellt forensiskt center (NFC) ett ekonomiskt tillskott för att minska antalet öppna ärenden och öka genomströmningstiderna.

 

− Satsningen ligger i linje med polisens regleringsbrev och verksamhetsplan för 2019 som slår fast att polisen ska intensifiera sitt arbete avseende särskilt utsatta brottsoffer. Arbetet kommer att följas upp löpande av Polismyndighetens nationella operativa ledningsgrupp, säger Mats Löfving."

 

Blåljus gläds åt att det äntligen tycks finnas resurser hos polisen till offensiva satsningar. Det lär även leda till att fler lagförs och får påföljder i förhållande till brottslighetens allvar. Aningen oroliga blir vi ändå, för de långsiktiga satsningar som krävs för rättsväsendet, när vi läser i SvD att finansminister Magdalena Andersson säger att det finns stora risker för svensk ekonomi framöver, vilket leder till att staten kommer också att behöva skjuta till stora belopp bland annat till landstingen för att trygga välfärden. Det begränsar utrymmet för andra välbehövliga satsningar på polisen, försvaret, vägar och järnvägar, menar Magdalena Andersson.

– Här kommer regering och riksdag behöva prioritera oerhört tydligt...

 

Blåljus hoppas att det inte blir på kriminalvård, domstolar eller polis som de besparingarna sker - för trygghet är också en slags välfärd.


 Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994