Publicerat 2020-02-01 12:20

Rimfrost, Hagelstorm men nu dags för Reformfrost för PHS

När polisen kraftsamlar och har rimliga resurser, kan det leda till stordåd. Nu berättar media om kontroller i tusentals fordon, flera hundra fastigheter, 39 vapenbeslag, 19 gripna och kilovis med sprängmedel beslagtagna. Dessutom har två bombfabriker neutraliserats söder om Stockholm. Detta inom ramen för Rimfrosts arbete mot den grova brottsligheten. Tänk om polisen hade resuser att jobba så jämt, överallt.

Polismyndigheten berättar att polisen inom Operation Rimfrost gjort riktade insatser inom tre områden i Malmö. Insatserna syftar till trygghetsskapande och för att motverka brottsaktivitet inom kriminella nätverk.

– Målet är att insatserna ska göra det tryggare för den stora majoriteten av invånarna som inte har med kriminalitet att göra. Det är för dem vi har genomfört insatserna, säger Nico Miselli, operationsledare Rimfrost Syd.

 

Polisen hade en extra hög polisiär närvaro under veckan i tre områden i Malmö för trygghetsskapande åtgärder och sök efter primärt sprängladdningar, vapen, narkotika, smuggeltobak, stöldgods och efterlysta personer. Under tre dagar har 729 fastigheter och trappor och cirka 2 000 fordon genomsökts. Söken har resulterat i bland annat 12 frihetsberövanden och beslag av vapen, sprängdeg, ammunition och kontanter.

 

Insatsen har skett i områdena Rosengård, Nydala/Hermodsdal och Holma/Kroksbäck baserat på analyserad underrättelseinformation som påvisar högst sannolikhet att påträffa det eftersökta.

 

– Vi har sett att den kriminella nivån har blivit kraftig reducerad. Fokuspersoner har bytt plats vilket betyder att nätverken blir reducerade. Vi har mött en hjälpsam allmänhet som varit positiv till den massiva insatsen och som lämnat värdefull information som gör att arbetet kan fortgå, säger Nico Miselli.

 

Delinsatsen Operation Hagelstorm har gjorts inom ramen för den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost. I den jobbar samtliga polisregioner och för närvarande finns resursförstärkning i region Syd.

 

– Förstärkningarna gör det möjligt för oss att effektivt motverka kriminalitet. Inom ramen för Rimfrost har vi i Sverige genom frihetsberövande neutraliserat två grupperingar av bombtillverkare. Vi bedömer att det kommer ha påverkan på antalet sprängningar i samhället, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef Operation Rimfrost.

 

Stefan Sintéus berättar mer:

 


 

Kvällspostens Csaba Bene Perlenberg uppskattar polisens kraftsamling, men noterar att om den skulle kunna bli varaktig, skulle platserna för att utbilda framtidens poliser behöva fyllas på Polishögskolorna. Perlenberg skriver i en ledare på KvP:

 

"Samtidigt är veckans insatser i Malmö en påminnelse om vilka resurser det är som krävs för att göra denna typ av punktinsatser: Poliser från hela landet har deltagit. Därmed har polisnärvaron på andra håll i Sverige minskat. Som en kortsiktig kraftsamling fungerar denna typ av insatser effektivt, men som långsiktig resurs är det en enorm ansträngning för den löpande polisverksamheten.

 

Klart är att Malmö är i starkt behov av en stor polisnärvaro även framöver. Men blickar vi framåt är utsikten för morgondagens ordningsmakt inte särskilt hoppingivande. Inte tillräckligt många vill bli poliser – skolbänken, skjutbanan och gymmet gapar tomma på polisutbildningar över hela landet"


Så är det för övrigt i hela Sverige, polisbristen i Norrland är skriande, för att inte tala om i Stockholmsregionen...


Perlenberg vill bland annat höja utbildningens status genom att ge bättre utvecklingsmöjligheter för vidareutbildning, forskning och en akademisk polisexamen.


"Medan flera partier tävlar om att kräva högre straff och utlova tusentals nya poliser borde det politiska fokuset även inbegripa en Operation Reformfrost för den svenska polisutbildningen."


Blåljus gläds åt resultaten inom ramen för Rimfrost och Hagelstorm. Men en vanligare beteckning på väderfenomenet hagel i Sverige, är "hagelskur". Just för att den oftast är hastigt övergående och sen kan solen (brottsligheten) komma åter som vanligt. Detta till skillnad mot när polisen har långsiktiga satsningar på lokalt närvarande poliser (även i icke särskilt utsatta områden) som jobbar nära de som bor och arbetar (eller överväger att begå brott) i ett samhälle. Men till det har vi ju inte tillräckliga resurser i dagsläget eller inom närtid...


En annan journalist som lite yrvaket noterat polisens framgångar vid kraftsamlingen Hagelstorm, är Kenan Habul, som jobbat på Aftonbladet och nu är reporter på Sydsvenskan. Han skriver på Twitter:


"Tänk om det visar sig så enkelt att allt som krävdes var fler poliser"

Den tanken har åtskilliga beslutsfattare och opinionsbildare anledning att begrunda. Tänk så många som då hade levt vidare. Tänk så många som sluppit få sin trygghet raserad. Men den tanken tänktes inte i tid...

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994