Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-04-21 10:00

Riksdagen: Poliser kan bli kränkta!

Riksdagen kan ge regeringen uppdrag att vidta olika åtgärder och lagstiftningar som de anser bör genomföras. Nu har Riksdagen beslutat att ge i uppdrag åt Regeringen att se över möjligheterna för poliser att få kränkningsersättning. Ett område som varit eftersatt länge.

Så här presenteras tillkännagivandet på Riksdagens hemsida:

"Polisers rätt till skadestånd vid kränkning bör utökas (JuU18)

 

I dag får en polis sällan skadeståndsersättning vid kränkning eller våld som denne utsätts för vid ingripanden. Det här tycker riksdagen är otillfredsställande. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att det bör utredas hur lagstiftningen kan ändras för att polisers rätt till ersättning vid allvarlig kränkning ska kunna utökas."

 

Planerat beslutsdatum: 20 april 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:JuU18 (pdf, 1 MB)

Blåljus välkomnar initiativet, detta är något som Polisförbundet arbetat för under många år.

Tommy  Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994