Publicerat 2012-03-01 18:30

Nygammalt förslag från Rikspolischefen

Rikspolischefen Bengt Svenson vill enligt en artikel i DN minska bredden på Polisens uppdrag. Han vill att polisen inte skall hantera pass, omhändertagande av berusade personer, omhändertagande av djur, tillståndsgivning, tillsyn av hotell och pensionat, hittegods, transporter, (dvs handräckningar)

Det är inte första gången, som diskussionen förs kring vilka samhällsuppdrag som anses vara ”polisiära”. Redan på 70-talet infördes tillnyktringsenheter i storstädernas sjukhus. Så småningom avskaffades dessa, troligen på grund av för stor kostnad för landstingen, det var en ansenlig mängd sjukhuspersonal som gick åt till att se till att fylleristerna sov gott. Och blev fylleristerna våldsamma (jodå, det hände förr i tiden) måste ändå Polisen tillkallas.

Många gånger fick då samma patrull som tidigare omhändertagit fylleristen hämta honom igen på sjukhuset och dessutom skriva en anmälan om hot eller våld mot sjukhuspersonalen. Något annat som skiljde på omhändertagandet, var hur  lades den omhändertagnes tillhörigheter på sjukhuset i en påse, utan särskild bokföring, medan varje pinal bokfördes om han blev inlagd hos polisen.

Rikspolischefen säger till DN:
–Jag ifrågasätter att vi ska behöva förvara berusade personer i polisarrester. Vi får stå till ansvar för saker som inträffar som vi egentligen inte har kompetens för. Det finns en risk att berusade personer kan dö i arresten på grund av felaktiga bedömningar av deras tillstånd. Sådana saker ska avgöras medicinskt.

Där har onekligen rikspolischefen en poäng. Av någon outgrundlig anledning, anklagas Polisen om någon dör i polisens förvar, medan det betraktas som en naturlig sak att vederbörande dör på sjukhus…

När det gäller handräckningar är det svårt att förutse, om det uppstår
våldsamma situationer kring transporter eller omhändertaganden i förväg,
vilket gör att det lätt blir ett kattrakande om vem som skall utföra
uppdraget. Sociala kan mena att det finns en våldsrisk, medan Polisen
kan mena att det är socialas uppgift och så kan en föga kreativ
diskussion uppstå.

När det gäller pass, finns det sannolikt en  ganska stor brottslighet kring alla de ”borttappade” pass som är mycket åtråvärda inom bland annat organiserad människosmuggling. Det finns knappast skäl att tro att en annan myndighet än Polisen skulle utföra de kontroller som behövs för att förebygga liknande på ett bättre sätt. (En annan sak är att även Polisen kan ha varit alltför släpphänt eller godtrogen när svenska medborgare ”tappat” ett stort antal pass på kort tid.)

Dessutom krävs inte så sällan en ganska avancerad utredning innan beslut om pass kan tas, som kan handla om dubbla medborgarskap, vårdnadsfrågor, återkallande av pass, säkerställande av identitet mm. Där finns idag en juridisk kompetens inom Polisen.

Leif GW Persson tog i Veckans Brott upp det faktum att frågan varit på tapeten tidigare, men inte lett till större åtgärder. Han hävdade att det var beroende på att polisfacket krävt att ha kvar verksamheten för att ha reträttplatser för poliser som inte är dugliga i kärnverksamheten. Hade han läst på, borde han veta, att polisfacket inte har beslutanderätt över polisens organisation. Dessutom är det i första hand civilanställda som hanterar pass och hittegods.

På 90 och början av 2000-talet pågick flera projekt och utredningar inom och utom Polisen som kallades ROPA (renodlat polisarbete), men vars resultat föll i glömska. Dessa projekt föreslog att en mängd arbetsuppgifter (ja, faktiskt ganska exakt samma arbetsuppgifter som RPC radat upp ovan!) skulle överföras till kommuner eller andra aktörer, men dessa var i verkligheten inte så intresserade av att ta kostnaderna det skulle medföra.

Bengt Svenson säger till DN:
Polisen måste i större utsträckning få syssla med sin kärnverksamhet. Man måste överväga vad nyttan är att polisen håller på med en massa andra saker. Det handlar om uppgifter som besvärar helheten. Om vi inte blir av med motsvarande resurser innebär det att vi skulle kunna prestera bättre på våra kärnuppgifter.
Leif GW Persson håller med och menar i samma tidning att – Det är ett alldeles utmärkt förslag. Det kommer att frigöra flera hundra tjänster inom polisen. Detta uttalande förvanskar DN i rubriken till att

"hundratals polistjänster kan frigöras".


En stilla undran från undertecknad är om det inte oavsett om man är Rikspolischef eller Polisprofessor är mer än lovligt naivt att tro, att vi skulle få behålla de resurser som vi tillförts bland annat för att utfärda pass, om uppdraget att utfärda pass överfördes till en annan myndighet.


Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994