Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-29 14:50

Polismyndigheten om polislönelyftet

Polismyndighetens förhandlingschef berättar på Intrapolis om höjningen för nyanställda polisassistenter på femhundra kronor. Han konstaterar en del viktiga saker i sin text, om signalen att något börjar hända, om förändringen som det första steget, och som en pusselbit i vad som kan bli ett nytt polislöneläge.

Andra saker som kan läsas i texten är hur viktigt det är med förankringen av fördelningen av pengarna med Polisförbundet, och att det arbetet ska bedrivas skyndsamt. Det uttrycks även en förståelse för att många andra poliser än de yngsta också väntar sig mycket av den satsning som nu står för dörren på att göra polisyrket attraktivare.

Så här skriver förhandlingschefen:

Snart är det dags för en ny avtalsrörelse i Polismyndigheten. Samtidigt har regeringen aviserat ekonomiska tillskott till polisen. Det ger oss möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen att uppvärdera polisyrket.

 

Polismyndighetens ledning beslutade under onsdagen att redan nu höja ingångslönerna för de nya poliser som anställs i november. Dessutom beslutade ledningen att öronmärka 50 miljoner kronor till satsningar inom arbetsmiljöområdet.

 

- En viktig del av medarbetarnas anställningsvillkor är arbetsmiljön. Det är därför glädjande att vi har möjlighet att göra extra satsningar inom det området. Tillsammans med chefer, medarbetare, skyddsorganisation och arbetstagarorganisationer ska vi nu föra dialog om hur denna ekonomiska satsning på bästa sätt kan komma till nytta för verksamheten. Hot och våld mot medarbetare är exempelvis en fråga som är i fokus, säger HR-direktör Kajsa Möller.

 

Förväntningarna på lönesatsningar är stora inför kommande lönerörelse. Mathias Berg, Polismyndighetens förhandlingschef, kommenterar förhandlingsläget:

 

Hur är läget i förhandlingarna, och vad kan vi vänta oss?

- Än så länge pågår förhandlingarna på central nivå mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Seko respektive Saco-S. Det innebär att vi ännu inte fullt ut vet vad vi har att förhålla oss till när vi ska starta de lokala förhandlingarna för Polismyndigheten. Det vi vet är att det nu gällande centrala kollektivavavtalet löper ut den 30 september, och att det nya kommer att sätta vissa ramar för oss som lokala parter. Förhandstipsen pekar på att vi får en treårig avtalsperiod, vilket ger oss bättre förutsättningar att tänka långsiktigt i lönebildningsarbetet.

 

Nu höjs ingångslönerna för poliser – vad innebär det?

- I det här första steget höjer vi ingångslönerna för polisassistenter med cirka 500 kronor till i genomsnitt drygt 25 500 kronor. Ingen av de nya poliser som anställs i november kommer att få en lön understigande 25 000 kronor. Parallellt med detta första steg kommer vi nu att starta våra avtalsförhandlingar med arbetstagarorganisationerna. Dessa förhandlingar kommer sannolikt främst att röra villkoren för de redan anställda.

 

Hur har Polismyndigheten resonerat?

- Vi vill sända en signal om att vi också fortsatt anser att en uppvärdering av polisyrket är angelägen utifrån det rådande kompetensförsörjningsläget. Samtidigt måste vi vara försiktiga med hur stora satsningar vi kan göra redan nu innan vi har gått in i avtalsförhandlingarna. Jag antar att våra arbetstagarorganisationer också vill ha ett ord med i laget när det gäller Polismyndighetens långsiktiga lönebildning...

 

Vad är nästa steg?

- Denna satsning på nya poliser måste ses som den första pusselbiten i den kommande avtalsrörelsen. Självfallet är vi i sammanhanget medvetna om att höjda löner för nya poliser kan leda till följdkrav från dem som har arbetat längre i verksamheten. Här gäller det att vi i kommande avtalsrörelse tänker klokt tillsammans med våra arbetstagarorganisationer för att skapa en lönestruktur som både kan attrahera nya poliser och behålla den kompetens vi behöver för att fullgöra vårt uppdrag.

 

Vad är tidplanen för det fortsatta arbetet?

- Polismyndigheten har tillsammans med arbetstagarorganisationerna påbörjat utvärderingsarbetet från föregående lönerevision. Parallellt med detta har också i dagarna övergripande diskussioner om den kommande lokala avtalsrörelsen inletts med Polisförbundet."

 

Blåljus välkomnar informationen, det är mycket som är positivt i den. Nu finns ett överskott att fördela, till skillnad från senaste avtalsrörelsen. Bra också att förhandlingschefen är tydlig med att femhundringen till de allra sämst betalda poliserna inte är satsningen, utan en signal på viljan. Till det kommer att alla politiska riktningar (med något möjligt undantag?) nu vill satsa mer på polisen även under de närmaste åren. Så detta steg kan följas av andra, längre steg. Vi minns inte när vi hörde så pass postitiva tongångar i inledningen av en löneförhandling någonsin.

 

Dock, anar vi att poliserna har väntat länge, och att många är missmodiga, misstrogna och misstänksamma.

-Är det bara fagra ord, kan en del tänka. Ett tecken på det är att i slutet på artikeln finns möjligheten att göra tummen upp eller tummen ned. Trots det glada budskapet, trots att arbetsgivaren kommit med ett kilo lösgodis till lördagskvällen, finns det när detta skrivs 84 tummen upp. Hurra för lösgodis!

 

Och det finns 220 tummen ned. Vi skulle haft det i fredags!

 

Blåljus tryckte på tummen upp, vi ser positivt på arbetsgivarens inställning till löneförhandlingen denna gång. Vi ser positivt på möjligheterna till bättre polislöner snart och bra polislöner om ett par år. Vi vet att Polisförbundet kommer att jobba för en rimlig fördelning, och vill tro att arbetsgivaren har samma inställning. Men varken Polisfacket eller arbetsgivaren har råd att göra poliserna missnöjda en gång till...

 

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994