Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2016-04-06 13:30

Polisers olikheter

Nu när Polismyndigheten är inne på sitt andra år av strukturbyggande, centralisering och likformighet, kan det vara värt att titta på hur vi klarar av att anpassa polisorganisationen både till lokala förutsättningar, och att ta tillvara personalens unika kompetenser och intressen...

Vår egen tidning, Polistidningen,
ger två belysande exempel. Först i en artikel om polisen Mustafa Panshiri, som eftersom han talar Dari, det språk som många afghaner talar, har blivit en viktig och uppskattad länk mellan polisen och boende på asylboenden eller i skolor. Uppskattat av skolor, Migrantionsverket, Gode män, den lokala polischefen och säkert av de nyanlända som får en realistisk bild av svensk polis och rättsväsende.

Men nu kommer Mustafa bli tvungen att ta tjänstledigt från polisen för att kunna fortsätta den verksamheten.
Detta eftersom den verksamhet han bedrivit bland nyanlända inte ingår i Polismyndighetens strategi. Det vill säga, Polismyndigheten har inte hunnit med att ta fram en sådan strategi ännu och som Mustafa säger till Polistidningen: Jag har inte tid att vänta på en strategi. Behovet är jättestort och det finns nu!

Blåljus hoppas så klart att Polismyndigheten kan få strategin på plats, innan Mustafas tjänsteledighet går ut, så att inte även han går förlorad för Polisen.

I Polistidningen skriver även Lisa Ahlstedt, om hur det är att vara polis i glesbygd. Det är ett uppdrag som inte ligger i polishögskolornas fokus och kunskapen om de särskilda förhållandena är därför begränsad bland nybakade poliser. Lisa har noterat hur polismyndigheten inte tar vara på de som har sina rötter på landsbygden vid placering som aspirant eller polisassistent, vilket gör att de som skulle vilja arbeta där kanske aldrig får chansen. Hon skriver:

"De blivande aspiranterna skickas dit man behagar, som livegna. Det känns som ett slöseri, för dem och faktiskt också för arbetsgivaren. Det finns de som har rötter på landsbygden, och som kan tänka sig att stanna där. Man borde vända på ansökningshandlingarna en gång till, vaska fram dem som vill ”vara hemma” i ett tidigt skede, och ge dem chansen. En bra start i yrket för aspiranten och en värdefull resurs för arbetsgivaren."

Blåljus har noterat att det kommer att ges bättre möjligheter för polisassistenter att kunna byta mellan olika polisregioner. Det är ett bra första steg. Men Polismyndigheten borde ha ett mer flexibelt synsätt på hur polisers olika förutsättningar och önskemål kan komma till nytta på bästa sätt. Det borde alla kunna tjäna på.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994