Publicerat 2019-07-02 10:20

Polisens konfliktutbildning kan kosta konstapel kosing

Det är alldeles utmärkt att Polismyndigheten förbättrat utbildningen i POLKON, polisiär konflikthantering. Detta är nödvändigt för att alla poliser ska kunna ingripa mot terror och i andra farliga situationer. Men hur hanterar Polismyndigheten poliser som skadar sig under utbildningsmoment som har drag av realism?

Polismyndigheten beslutade att alla poliser i yttre tjänst ska genomgå en 48 timmars Polkon-utbildning. Som en konsekvens av det fruktansvärda terroristdådet på Drottninggatan den 7 april 2017 har utbildningen utökas att innehålla bland annat övningar i hur polisen ska agera vid pågående dödligt våld, terror 


Intiativet av Polismyndigheten är mycket bra då utbildning av poliser i yttre tjänst varit försummad under många år.

Bild ovan från PHS Sörentorp


Det som är mindre bra är alla arbetsskador som uppstått vid utbildningen. Bara under 2018 skadade sig över 100 poliser i region Stockholm i samband med utbildningen. Det som är häpnadsväckande är att Polismyndighetens försäkring inte fullt ut ersätter poliser som skadar sig under utbildning. Polismyndigheten  försäkrar sina anställda via AFA och PSA/Polis.

 

Det senaste avslaget för ekonomisk ersättning rör en kollega som var beordrad till Polkon-utbildning. Övningen rörde ingripande mot dödligt våld. Polisen möttes av en beväpnad angripare. Han avlossade sitt vapen mot gärningsmannen och backade snabbt. Polisen snubblade då över en stol som låg ned och skadade huvudet, nacke och rygg. I fallet tog han emot sig med vänster hand vilket medförde en fraktur på vänster pekfinger.

 

Trots frakturen valde polisen att inte sjukskriva sig. Som en konsekvens av skadan fick han arbeta i inre tjänst vilket innebar en ekonomisk förlust på 4000 kronor i förlorad OB-ersättning samt beredskapstillägg. Enligt AFA så täcker inte försäkringen då han inte blev arbetsoförmögen, det vill säga att han inte sjukskrev sig.

 

Vår grunduppfattning kvarstår dvs att Polismyndigheten är ansvarig om en polis skadar sig i tjänsten och det inkluderar beordrad instruktörsledd utbildning. Uppstår det en ekonomisk skada och inte arbetsgivarens försäkringar täcker det får Polismyndigheten själva ersätta den uppkomna inkomstförlusten vilket de har möjlighet att göra enligt villkorsavtalet 6 §2.  

 

Alternativt får Polismyndigheten uppmana sina anställda som råkar ut för en liknande arbetsskada att sjukskriva sig i motsats till övriga arbetsmarknaden där man strävar efter att förkorta sjukskrivningsperioden.

 

Den gode arbetsgivaren hade löst denna fråga snabbare än de sex månader som förhandlingarna nu har pågått. Vi poliser utsätts dagligen för våld och hot. Att Polismyndigheten inte snabbare kan komma fram till att polismannen inte ska få någon inkomstförlust då hans enda fel var att han, på grund av lojalitet, inte sjukskrev sig är för oss obegripligt. Om Polismyndigheten på allvar vill bli en mer attraktiv arbetsgivare finns det mycket kvar att göra.

 

Förbundsregionsstyrelsen Stockholm
 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994