Publicerat 2019-02-25 10:50

Polisen skulle avlastas arbetsuppgifter - Det gick så där...

Som bekant har poliserna problem med att hinna ifatt brottsutvecklingen, med skjutningar, gängkriminalitet, cyberbrott och helt vanlig vardagsbrottslighet. Eftersom det tar tid att utbilda nya poliser och många poliser lämnar yrket, har politiken försökt avlasta polisen arbetsuppgifter genom att andra myndigheter fått bistå Polismyndigheten.

När förändringar införts, har entusiastiska beskrivningar förekommit om hur många poliser som frigjorts till renodlat polisarbete, och många har för sin inre blick sett grupper av poliser som tagit brottsbelastade orter i besittning...

Våra fackliga kollegor inom ST, har en tidning som heter Publikt som nu beskriver hur det gått med två av de mest uppmärksammade satsningarna. För något år sedan kom nyheten att Kriminalvårdens Transportenhet skulle ta över flertalet polisens transporter mellan arrester, häkten, SIS-hem eller andra institiutioner. Så hur blev det? Under tiden som detta skulle ha fungerat, har poliser som haft anledning att beställa tjänsterna kunnat konstatera att resurserna inte räckt till på långa vägar... Och poliserna har fått köra långa vägar i stället för att jobba med mer närliggande brott. Och nu:

– Vi kommer successivt att minska på personal och därmed transporter, i första hand på transporter direkt beställda av Polisen och i andra hand på uttryckningstransporter inom exempelvis Statens institutionsstyrelses och Migrationsverkets område, säger  chefen för Kriminalvårdens nationella transportenhet till Publikt.

Tidningen berättar att ett problem har varit att Polisen och Kriminalvården inte är överens om exakt hur lagen ska tolkas och var gränserna ska gå för respektive myndighets transportskyldighet. Kriminalvården har fått 105 miljoner kronor för att genomföra det utökade transportuppdraget mellan 2017 och 2019. Men redan under 2017 och 2018 gick det åt 139 miljoner kronor, så pengarna tryter.

Det innebär att 180 personer som haft transportuppdraget kan omplaceras till andra arbetsuppgifter inom Kriminalvården... Polismyndigheten kommenterar förändringen till Publikt: "Polismyndigheten menar att poliser ska ha fokus på det polisiära uppdraget som innebär brottsbekämpning, trygghetsskapande åtgärder, brottsutredningar, lagföring. Polismyndigheten arbetar aktivt för att skapa bra förutsättningar för vårt uppdrag och för oss är det viktigt att våra resurser används effektivt. Poliser ska bara användas för uppdrag där det krävs polisiär befogenhet."
 
På ett liknande sätt var det när polisen lämnade ifrån sig förvaringen av häktade personer. Kriminalvården skulle lösa frågan och polisen skulle frigöra resurser. Polispatruller i Malmö har vid flera tillfällen inte kunnat leverera till häktet med hänvisning till platsbrist. Samma sak hände i Karlskrona. I Malmö tvingades polisen  hålla kvar de gripna i arresten. Liknande problem rapporteras från Örebro, Visby och många andra platser i landet.
 
Publikt beskriver att Polisens hemsida beskriver läget som akut och rikspolischefen Anders Thornberg har kontinuerlig kontakt med justitiedepartementet om vilka konsekvenser situationen har för polisens arbete. Han konstaterar att Polisen griper allt fler:

"Men resten av rättskedjan måste kunna följa med i den utvecklingen och kunna ta emot det ökade inflödet för att arbetet ska bli effektivt och rättssäkerheten inte urholkas".

 

STs avdelningsordförande inom Kriminalvården,  konstaterar att myndigheten är skyldig att ta emot häktade. Enligt regleringsbrevet får det inte vara så hög beläggning som det är nu, påpekar han.

 

Men även andra myndigheter som Polismyndigheten har att jobba med har problem att klara sin del av uppdraget. Migrationsverket speglas så här på Twitter av berörda poliser:

 

"Utför handräckning åt av person vars beslut om utvisning ska verkställas. När vi omhändertagit personen meddelar Migrationsverket att inga förvarsplatser finns. Vi tvingas släppa personen. Nu är det dags att skynda på att skapa fler platser!"

 

Polisen får svar av Gränspolisens chef, Patrik Engström: "Ohyggligt frustrerande! Polisen har uppskattat behovet av förvarsplatser till mer än 800. Förvar behövs i Region Nord och nära minst en flygplats."

 

En annan polis skriver: "Pga att saknar resurser att klara sitt uppdrag får polisen köra en anhållen nästan 50 mil, från Norrland till Stockholm. Snacka om resursslöseri! Ping Kriminalvården behöver mer resurser för att kunna klara sitt uppdrag och frigöra polistid!"

 

Blåljus är så klart för att andra myndigheter får uppdrag som underlättar polisens arbete. Det handlar om allt från unga lagöverträdare, psykvården, brottsofferstöd till kriminalvård och socialtjänst. Det som många poliser kan konstatera är att när samarbeten sjösätts låter det alltid som att det kommer att fungera klockrent. Sedan kommer verkligheten alltför ofta ifatt.

 

Tommy Hansson


 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994