Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-14 10:10

Nu kommer ordningsvakterna

Expressen berättade ju häromdagen om polisens kris och hur få vi verkligen kan vara i yttre tjänst en vanlig dag. Som ett brev på posten, kommer politiska krislösningar. Dock talas mindre om att få fram fler poliser, och mer om att ersätta polisbristen med ordningsvakter med två veckors utbildning.

Är Stockholms medborgarna inte värda bättre?

Det är just hos oss i region Stockholm, där konkurrensen om poliserna är allra hårdast med en överhettad arbetsmarknad och mängder av säkerhetsföretag och andra myndigheter, som nödlösningarna dras längst.

Expresen berättar nu att Stockholms stads styrande politiker vill använda ordningsvakter på flera platser med motiveringen att "uniformerade personers närvaro påverkar graden av trygghet".  Detta ska enligt tidningen ske genom att hela kommunen blir ett sk §3-område enligt Ordningslagen. I ett sådant område får ordningsvakter patrullera och ingripa efter förmåga. Kommunen skall ha finanserat fler ordningsvakter till ett belopp om 25 miljoner kronor, som tas ut i skatt av Stockholmarna.

Det hela är kopplat till att många Stockholmare känner otrygghet, men i exempevis det förhållandevis trygga Farsta, vill kommunen ändå använda ordningsvakter för att ungdomar samlas vid förskolor nattetid. Kommunen anser det nödvändigt med ett stort område, eftersom de stökiga grupperingarna rör sig mellan olika områden. Sålunda är exempelvis Årsta Torg med i uppräkningen av områden. Dessutom mer självklart även områden som Rinkeby, Tensta och Hjulsta.

De kommunala ordningsvakterna ska bland annat patrullera i ett område efter en skjutning, dagarna efter att polisen lämnat. Men ordningsvakterna ska även synas ute för att förhindra öppen droghandel, samt ha "kontaktskapande dialog", enligt Expressen.

 

"Upplägget är likt det som används inom polisen. Ordningsvakterna ska enligt kommunen tjänstgöra i patruller om två. De ska bära uniform och bära en kroppskamera."

 

Blåljus kan notera att Stockholm har de ekonomiska musklerna för satsningar som denna. Invånarna i Stockholm betalar ju redan för polisen via statsskatten. Nu får de betala en gång till på kommunalskatten. En polis uttalar sig för Expressen: – Om det här beviljas så återgår vi till en kommunal poliskår. Men de får bara två veckors utbildning och högre lön än oss...

 

Sannolikt tittar andra kommuner med sämre skatteunderlag än Stockholm nu på modellen och överväger om de har råd att köpa invånarna trygghet när Polismyndigheten inte räcker till. Redan tidigare har ju centrumföreningar och boende privat bekostat vaktövervakning för att skapa trygghet, men när kommuner gör det kan det ses som början på ett slags kommunal milis, med endast två veckors utbildning.

 

Blåljus vill betona, att läget förvisso är kritiskt, men att samhället borde lyssna på säkerhetspersonalens fackliga organisation, som kräver att ordningshållarna ska få rätt utbildning för uppdraget, och att uppdraget begränsas på ett klokt sätt. Hade man tidigare lyssnat på Polisförbundet, skulle dessa nödlösningar inte ens behövts...

 

En ordningsvakter kommenterar på Facebook och menar att de inte har förutsättningar för att ta över de arbetsuppgifter som ledningen i Stadshuset önskar. Det handlar om utbildning, utrustning och att de är tveksamma till att polisen kan undsätta dem om det bränner till.

 

Tommy Hansson


 
Gilla sidan: