Publicerat 2016-09-15 10:00Blåljus har fått en debattartikel från Stockholmsmoderaterna, Anna König Jerlmyr och Ole-Jörgen Persson, som beskriver hur partiet vill få en bättre polisverksamhet i Region Stockholm. Polisens nedåtgående spiral måste brytas, skriver de bland annat. Så här lyder deras text:


"Moderaterna kräver historisk satsning på poliser till Stockholm

 

Polisens interna kris är som mest uppenbar i storstäderna och allra störst i Stockholm. Polisens brottsuppklarning är nu den lägsta på 16 år. I Stockholm säger regionpolischefen att brott som inbrott, misshandel och skadegörelse inte kan prioriteras eftersom resurserna inte räcker till. Att vardagsbrott som inbrott inte prioriteras är allvarligt då det ofta innebär en personlig tragedi och kränkning för brottsoffren. Som om det inte var nog visar statistiken att 10 procent av alla mord i landet begås i Järvaområdet i Stockholms stad. Majoriteten av dessa mord har skett på öppen gata. Oftast är offren unga människor. I gängkriminalitetens spår ser vi även hur oskyldiga barn blir vittnen till eller offer för det meningslösa våldet. Ser man till regionen som helhet utreder Stockholmspolisen just nu 45 mord.  

 

Vi blir allvarligt  bekymrade när vi ser att utvecklingen på viktiga områden går åt fel håll. Situationen är oroande, Polisen har inte längre resurserna att garantera tryggheten för medborgarna. Ansvaret för detta ligger tungt på inrikesminister Anders Ygeman och den rödgröna regeringen. 

 

Sverige och Stockholm har ett skriande behov av fler poliser. Idag har Stockholms län 250 poliser per 100 000 invånare, det är det lägsta antalet på 10 år. År 2010 var det 277 poliser per 100 000 invånare efter Alliansregeringens satsning på fler poliser. Men samtidigt som Stockholm har växt och invånarantalet ökat så har inte polisens antal ökat i samma takt.

 

Moderaterna har föreslagit 2000 fler poliser i Sverige. Vi menar att flertalet av dessa poliser behövs i Stockholm. Stockholms stad och region måste prioriteras. I Polismyndighetens rapport om utsatta områden där 53 områden klassas som utsatta ligger 23 av dem i Stockholmregionen. Här behövs väsentliga resursökningar.

 

Det är Polisen själv som måste prioritera de resursökningar myndigheten skulle få med Moderaternas förslag, men som företrädare för staden är det vår mening att vi bör ha en polistäthet i Stockholm som minst motsvarar 300 poliser per 100 000 invånare. Vi menar också att fokus ska ligga på särskilt utsatta områden. Fördelningen skulle innebära att huvudstadsregionen prioriteras och att andelen poliser följer den kraftiga befolkningsökningen som finns.

 

Fler poliser och ökad kameraövervakning är inte svaret på alla problem som finns i Stockholm, det krävs givetvis mer. Förebyggande arbete måste finnas på plats redan från tidiga åldrar för att fånga upp unga i riskzonen för kriminalitet. Här måste det till ett fungerande samarbete mellan skola, socialtjänst och föräldrar. Dessutom måste det till fler vägar ut ur utanförskap. Genom att arbeta uppsökande för att motivera till jobb och utbildning vill vi fortsätta stärka sociala insatsgrupper för unga vuxna i utanförskap. En satsning som Moderaterna drev igenom och som visat sig vara mycket framgångsrikt.

 

Alla stockholmare ska ha rätt att känna sig trygga i sitt eget område och i sin stad. Tryggheten handlar om att kunna vara stolt över sitt område, kunna bo och leva tryggt och lita på att polisen har förmågan och resurserna att hjälpa till oavsett om det handlar om ett bostadsinbrott eller en skottlossning. Moderaterna kräver nu fler poliser, fler fredade poliser, fler specialiserade poliser och till sist tydliga mål på yttre tjänstgöring. Polisens nedåtgående spiral kan inte tillåtas fortsätta. Det blir allt mer uppenbart att det krävs ett maktskifte i stadshuset och i Rosenbad för att stärka tryggheten.

 

Anna König Jerlmyr (M)

Oppositionsborgarråd, Stockholms stad

 

Ole-Jörgen Persson (M)

Vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd"

 

Blåljus tackar för texten, som på många sätt speglar verkligheten. Dock saknar vi fokuset på vad som kan få fler poliser att vilja stanna kvar i yrket. Detta eftersom det tar ca tre år att få fram en ny polis. Det som krävs är en ökning av polisens attraktionskraft genom ett polislönelyft. Sedan kan vi beklaga, att satsningen på polisen inte kom när det var skribenternas parti som styrde i Sverige och i Stockholm. Polisverksamheten kräver långsiktiga satsningar som tar höjd för även det oförutsedda. Vi får inte bli överaskade varje gång ett nytt fenomen tär på polisens resurser. Det oförutsedda är det som polisen måste klara av att hantera, alltid, oavsett ministär.

 

Tommy Hansson


 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994