Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-01-13 09:30

Lena Nitz om vad poliser i Tensta, Täby eller Torsby skall tåla

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande har bråda dagar. På kvällen kommentera polisens sviktande resutlat, på morgonen sitta i TV-soffan och förklara vem som ansvarar för polisens resurser. Och samtidigt ta tag i rättsväsendets syn på vad poliser som utsätts för attacker ska tåla. Detta genom följande fantastiska text, som hon fått publicerad på SVT Debatt.


"Poliser har ett tufft och utsatt arbete. Det är en del av jobbet. Det innebär dock inte att man som polis kan eller bör finna sig i vad som helst.  Att våld och hot mot poliser i tjänst normaliseras är allvarligt. Polisförbundet vill nu att lagstiftningen ses över. 

Solna tingsrätt har i en uppmärksammad dom nekat två poliser kränkningsersättning efter att de blivit attackerade med kastade stenar och flaskor vid ett garage i Tensta.


Tingsrätten skriver i domen: ”I målet har framkommit att sådana här angrepp mot poliser förekommer relativt ofta i Tensta. Mot denna bakgrund bör [två poliser] varit mentalt förberedda för det som hände och ska inte tillerkännas särskild ersättning för den kränkning de utsatts för. De enskilda anspråken lämnas utan bifall.”


Det är inte rimligt att man som polis ständigt ska vara mentalt förberedd på att bli attackerad. Dels är det givetvis en personlig påfrestning, men våld mot enskilda tjänstgörande poliser är också en attack mot vårt demokratiska öppna samhälle.

 

Det ska aldrig bli normaliserat. Det spelar ingen roll om det sker i Tensta, Täby, Torsby eller någon annanstans. De poliser som ändå blir utsatta måste få känna att det finns ett rättsligt skydd att falla tillbaka på. Så är det ofta inte idag. 


Poliserna i det aktuella fallet krävde kränkningsersättning, en speciell ersättningsform som kan utgå när brottsoffers integritet eller människovärde har kränkts. Fallet i Tensta är långt ifrån det enda.

 

Poliser har generellt svårare än många andra att få ersättning vid kränkningar.

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms Universitet, skrev i Svenska Dagbladet häromdagen om fall där poliser till och med har förväntats tåla mordförsök med automatvapen utan att ha rätt till kränkningsersättning.

 

Det är en närmast absurd signal om vad man som polis förväntas tåla inom ramen för sitt yrkesval. Vi lever idag en tid där social oro och gängkriminalitet är stora samhällsproblem.


Skickliga, engagerade och erfarna poliser är en av nyckelfaktorerna för ett tryggare samhälle. Men för polisen har de senaste åren varit tuffa.  Det har skrivits spaltmeter om krisen inom polisen.

 

En stökig omorganisation har förvärrat en redan tuff arbetsmiljö. I kombination med låga löner har det lett till att vi har en allvarlig brist på erfarna och kompetenta poliser i Sverige.


Vi har också svårt att fylla platserna på polisutbildningen. 140 av 800 stolar gapade tomma när vårens polisutbildning drog igång. Det är allvarligt.

 

Polisförbundet har nyligen krävt att inrikesminister Anders Ygeman tillkallar en nationell samling för att uppvärdera polisyrket.

 

Vi vill se att fack, arbetsgivare och regering samlas för att skapa en nationell strategi för polisen där ökade karriärmöjligheter, utvecklat chefsstöd och satsning på forskning och utveckling är centrala frågor.


Det är nödvändigt för att höja polisyrkets status så att fler unga samhällsintresserade människor ska välja polis som sitt framtida yrkesval. Ett förbättrat rättskydd är viktigt även ur det perspektivet.


Det är viktigt för den enskilda individen. Men det är också viktigt om vi ska kunna rekrytera de bästa till polisyrket och att för att fler ska vilja arbeta i utsatta områden.

 

Polisförbundet jobbar aktivt med att hjälpa medlemmar med att överklaga beslut i domstol eller av Brottsoffermyndigheten. Vi anser att det krävs en förändrad rättspraxis. Dessutom vill vi att staten som arbetsgivare måste ta ett större ansvar. Det skulle kunna ske genom att staten betalar ut en ersättning till den som utsatts för kränkning eller brott. Staten kan därefter driva frågan gentemot den tilltalade för att få tillbaka ersättningen. Det kräver dock en författningsändring.

 

Det kan även finnas andra förändringar som behövs göras lagstiftningsvägen. Professor Mårten Schultz föreslog i Svenska Dagbladet en statlig utredning om den negativa särbehandling av poliser, ordningsvakter eller lärare som idag sker i fråga om rätt till skadestånd.


Det är ett förslag som Polisförbundet till fullo ställer sig bakom.


Lena Nitz"


Blåljus gläds åt Polisförbundets kamp för rimligare arbetsmiljö och bedömning av hur det är rimligt att den utvecklas. Förbundet är även främst bland alla fackföreningar i landet när det gäller att ta polisernas rättigheter tillvara. Det krävs så länge arbetsgivaren inte tar det ansvaret.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994