Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-01-17 08:10

Lag och ordning allt viktigare i opinionen

Aftonbladet och INIZIO har mätt vilka frågor som väljarna tycker är viktigast. Förändringarna sedan valet är stora, och den stora raketfrågan är lag och ordning. Den frågan har blivit tre gånger viktigare än vid valet 2015. (stigit från ca 10% till 32% på två år) Frågan är nu vilken slutsats regeringen drar av det.

Den allra viktigaste frågan för väljarna, är flyktingpolitik och invandring.
Den frågan har stigit ännu mer i procentenheter, till 43%  men var ganska tung redan vid valet. Å andra sidan kan de som väljer den frågan som viktig, ha diametralt olika åsikter. Allt från stoppad eller minskad migrantion till öppna gränser. Eller ha synpunkter på integrationen allt från mer stöd till utsatta människor till att migranter får klara sig själva.

När det gäller Lag och ordning, är det inte så konstigt att frågan ökar i vikt när polisen inte levererar enligt önskemål och politikernas beställning. Och när den kriminella delen av samhället tar för sig alltmer märkbart allt från öppen narkotikaförsäljning, fördubbling av sexualbrott på tre år, eller beskjutningar på allmäna platser. För att inte tala om de vardagsbrott som medborgarna känner inpå skinnet men som inte leder till några tidningsrubriker. Det bör även framhållas, att de som är värst utsatta för otryggheten och polisens bristande resurser är socialt utsatta personer och familjer som ofta bor där brottsligheten är mest framträdande. Och kvinnor.

Så, frågan är vad regeringen gör åt detta. Politiker brukar vara följsamma när det gäller att se till att väljarna får rösta för sina hjärtefrågor. Trygghet, Lag och rätt är en sådan.

Hittills har regeringen valt att stifta lagar som gett möjlighet till en bra retorik, som att fyrdubbla straffet för innehav av handgranater. Det har bland annat sagts att Sverige skall vara ett tryggt land, överallt. Gott så. Och retorik är också det billigaste sättet. Nu behövs det dock en viss ekonomisk satsning också för att vända utvecklingen på riktigt.

Sveriges poliskår är liten i ett internationellt perspektiv. Det innebär att det skulle vara väldigt billigt att vända utvecklingen innan valet 2018. Exempelvis är lärarna ca tio gånger fler än antalet poliser. Lärarna är dessutom kommunalt anställda, vilket inte hindrat regeringar att satsa extra pengar. Nu behövs ett polislönelyft, som Polisförbundet föreslagit. Det krävs att göra polisyrket attraktivt, så att polisflykten bromsas, och så att polishögskolans platser fylls till minst 100%. Och resurserna behövs nu, inte efter valet. Om regeringen inte prioriterar det, finns risken att väljarna drar sina egna slutsatser.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994