Publicerat 2015-02-18 13:30

Kan övervakning förebygga terrorbrott?

Vilken övervakning kan förebygga terrorbrott? Det resonerar dagens huvudledare i DN kring, och menar att kameraövervakning har en begränsad brottsförebyggande effekt på motiverade eller konsekvensneutrala gärningsmän. Däremot menar tidningen att kameror ur integritetssynpunkt är att föredra framför avlyssning eller elektronisk övervakning. Dessutom lyfter ledaren en brottsutredande aspekt:


”Det övervakningskamerorna gör, snarare än avskräcker, är att hjälpa polisen när brott väl har begåtts. Försöket på Medborgarplatsen och Stureplan visar att bilderna kan bli viktiga ledtrådar i brottsutredningar. I flera rättegångar har filmbevisen varit tungan på vågen. Det är inte alls oviktigt.

 

Efter attacken mot kulturhuset Krudttønden fastnade gärningsmannen på film. Bilderna blev spår i Köpenhamnspolisens jakt på förövaren. Flyktvägen kartlades och lägenheten han uppehöll sig i sattes under bevakning.

 

Att polisen kunde göra terrorturnén kort – gärningsmannens idé tycktes vara att förlänga dödandet så länge det gick – var kanske delvis tack vare övervakningsbilderna.”

 

Ann-Charlotte Marteus i Expressen ägnar sig åt samma ämne, Polisens övervakning och funderar kring att den enes (terroristens – brottslingens) frihet lätt kan bli den vanlige medborgarens, kvinnans eller judens ofrihet… Hon noterar att just telefonavlyssning ledde till att det planerade terrordådet mot Jyllandsposten kunde avvärjas. Hon påpekar även det terrorförsök som vi redan haft i Sverige på Drottninggatan, och den märkliga aningslösheten som gör att vi inte tror att terror ska drabba oss - trots att det redan har drabbat oss, på Drottninggatan. "Äsch, sånt händer inte här. Ens när det händer här.”


Marteus skriver: 

”Ta kameraövervakning i offentliga miljöer. Somliga anser att fler kameror innebär ett oacceptabelt frihetsingrepp. Andra tänker att en nattpromenad genom staden skulle kännas tryggare om det fanns lite fler kameraögon.

 

Nu utreder regeringen om det ska sättas upp fler övervakningskameror på gator och torg. Det är bra, tycker jag. Hittills har linjen varit snarast osannolikt restriktiv.


I Malmö har stadens judiska församling bara rätt till en övervakningskamera, vid huvudentrén till synagogan. Församlingens ansökningar om att få installera fler kameror har avslagits av länsstyrelsen i Skåne. "Den generella hotbilden bedömdes inte överstiga den enskildes integritetsskydd", skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.


Med tanke på att den judiska minoriteten i Malmö är världsberömt utsatt kan man tycka att integritetsskyddet för näspetande flanörer - och våldsamma antisemiter - har värderats groteskt högt.


Det är inte rimligt att en liten grupp i samhället ska behöva leva i kronisk otrygghet för att den stora majoritetens integritet ska skyddas till varje pris. Vi måste faktiskt dela mer rättvist på bördorna och på frihetsgraden.

 

Efter attacken mot synagogan i Köpenhamn bevakas nu våra svenska synagogor av poliser med k-pist. Ett sent, men (dessvärre) välkommet, uppvaknande.”


Marteus avslutar sin ledare:

”Om - när? - ett terrordåd sker i Sverige, kommer vår framtida frihetskänsla att hänga på svaret på dessa frågor: Hur såg skyddet ut för de drabbade? Hur ändamålsenligt agerade polisen? Hur snabbt oskadliggjordes attentatsmännen? Hade liv kunnat räddas genom bättre underrättelseverksamhet?


Det är viktigt att det finns starka röster till försvar för den personliga integriteten, men de ska inte ha monopol på problembeskrivningen.

 

Och vi får inte glömma att den enes inskränkta frihet kan vara den andres frihetsvinst.”


Blåljus kommentar: Nog är det lite sorgligt, att det som i andra länder är självklarheter, ska vara så förbaskat svårt för oss i Sverige? Ett vet vi med säkerhet. Om Polisen i Sverige stoppar terrorister långsammare än Polisen i England, Danmark, Frankrike eller USA, kommer tidningarna inte att anklaga politikerna för rigida regler om kameraövervakning, utan snarare anklaga poliserna för senfärdighet. Minns, att efter den svenske terrorbombaren Taimour Abdulwahab på Bryggargatan - Drottninggatan fanns övervakningsfilm från en butik. Butiksinnehavaren blev anklagad för olaga kameraövervakning eftersom han som laglydig medborgare lämnade filmen till Polisen...


Ska vi ha det så?


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994