Publicerat 2019-04-11 10:00

JUSEK: Hela rättsväsendet behöver mer budgetpengar

Polistidningen har förtjänstfullt noterat att Kriminalvården för snart två år sedan fick uppdraget att ta över transporter av frihetsberövade till häkten mm från polisen och då fick drygt 100 miljoner för att bekosta detta under åren 2017-2019. Som Blåljus noterat tidigare, har det varit sisådär med leveransen, poliser kör fortfarande land och rike runt med de som skulle fått skjuts av KVV.
 
Eller som den frispråkige polisområdeschefen i Storgöteborg Erik Nord skriver på Twitter:

"Om argumentet för att föra över 230 mkr från polisen till kriminalvården är att de sköter våra transporter vore det bra om vi slapp genomföra dem."

Erik fortsätter: "Träffade en av våra handräckningspatruller idag. De (två duktiga polismän) berättade att de gjorde 73 längre transporter av frihetsberövade 2018. Första kvartalet i år har de gjort 21 sådana resor på tillsammans 560 mil i bil."

Även Rikspolischef Anders Thornberg kommenterar budgetnedskärningen för polisen med orden:

”Förslagen i vårändringsbudgeten kommer att få konsekvenser för polisens verksamhet, men vilka effekter det kan ge är för tidigt att svara på i dagsläget. Vi kommer nu att analysera hur vi ska hantera de nya ekonomiska förutsättningarna.”


Så nu får KKV pengar en gång till för en verksamhet som minst sagt haltar. Och de pengarna tas främst från Polisens budget.

Oppositionen är inte helt otippat kritisk, och säger om polisen enligt Metro:
 

Moderaterna är mycket förvånade

över att regeringen drar ner på resurserna till polisen när otryggheten ökar. Elisabeth Svantesson har inte träffat någon som anser att polisen har för mycket pengar.

På vilka områden hade ni satsat mer än regeringen?  

– Polisen och rättsväsendet, psykiatrin och omsorgen.

 

KD hänvisar till att den gällande KD-M budgeten anvisat extra pengar till polisen.

 

SD menar att polisen är ett av de politikområden som har störst behov av pengar, och just där skär vårändringsbudgeten ned. Oscar Sjöstedt säger att SD hade velat se större satsningar på äldreomsorg, polis- och rättsväsende och trygghetsfrågor över lag. Där vet vi att det behövs resurser i dag och har gjort under en längre tid säger han till Metro. I vår budget satsar vi därför på fler äldreboenden och fler poliser med bättre lönevillkor.

 

Vänsterpartiet ser budgeten som en högersväng, och skulle vilja stoppa dess skattesänkningar och i stället satsa på jämlikhetsreformer.

 

Men även fackföreningen JUSEK är kritisk, och menar att det finns nödvändiga satsningar i budgeten på områden inom rättsväsendet där läget är allra mest aktut. Men det behövs bredare satsningar på rättsväsendet, menar JUSEK och vill att samtliga myndigheter där tillförs mer pengar.

 

De satsningar som nu genomförs på Kriminalvården och rättsliga biträden är helt nödvändiga. Men om inte övriga myndigheter får tillräckliga resurser för att hantera det ökande antalet ärenden och en mer komplex brottslighet kommer de politiska ambitionerna att bli ett luftslott, säger Juseks ordförande Sofia Larsen till JUSEK-tidningen Karriär.

 

"Enligt en prognos från Brå spås åklagarnas arbetsbörda stiga de närmaste fyra åren. Antalet domar som vinner laga kraft väntas öka med 15 procent, medan antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut tros stiga med 12 procent. Det här oroar Jusek som framhåller att det på flera myndigheter redan i dag råder brist på åklagare och domare."

 

– Det krävs långsiktiga investeringar i alla delar av rättsväsendet, annars kommer inte brottskämpningen att bli effektivare. Stödet i riksdagen för att förstärka hela rättskedjan måste nu omsättas i handling, säger Sofia Larsen till tidningen.

 

Blåljus kan i detta bara hålla med JUSEK i analysen. När en del av rättskedjan fallerar, blir det effekter för alla andra och går dessutom ut över rättssäkerheten. Det är helt oacceptabelt. Det är ju bland annat just därför Polisförbundet kräver en parlamentarisk polisberedning för att ta tillvara rättsväsendets behov på längre än en mandatperiod eller en budget...

 

Tommy Hansson

 

 

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994