Publicerat 2015-12-16 10:40

JO kritisk till facebookpolis

Alla Blåljus hjältar på sociala medier, bl a  YB-Södermalm, poliserna i Ringsjöbygden, Reine i Huddinge, poliserna i Lund och Magnus i Haninge har i ett nytt JO-beslut fått förtydliganden i hur de ska förhålla sig som företrädare för Polismyndigheten. Blåljus är inte avundsjuk. Ett dugg.


En av Blåljus favoritpoliser på sociala medier, som dessvärre valt att dra sig tillbaka från Polisens facebook, är Scott Goodwin. Hans engagerade och engagerande inlägg har gett upphov till många artiklar genom åren, både på Blåljus och i andra medier.


Dock har någon läst en av hans inlägg som hin håle läser bibeln, och anmält inlägget till Justitieombudsmannen som gör på samma sätt. Så nu vet de som sköter Polisens sociala medier vad de har att rätta sig efter:

 

-Undvik personliga åsikter och reflektioner. Det viktiga är inte vad Du menar, utan hur det uppfattas av andra. Inlägg som inte är helt allmänt hållna är känsligare än andra. Publicera inga inlägg som kan ifrågasättas av ”andra skäl”.

 

På Blåljus är vi så klart tacksamma för all vägledning, men ännu mer tacksamma att just vi som fackligt organ har något högre i tak än Polismyndigheten enligt JO:s utlåtande. Därför välkomnar vi insändare från de medlemmar vars engagemang och klarspråk är för mycket för Polismyndighetens officiella kanaler. Och det går bra att vara anonym hos oss.

 

Det ligger i linje med den grundlagsskyddade yttrandefrihet som även poliser har rätt till. Dock är det så klart delvis en annan sak med yttranden som fälls i tjänsten som polis, då varje polis kan ses som en företrädare för Polismyndigheten.

 

Så här lyder det av Justitieombudsmannen kritiserade inlägget, som publicerades på polisen i Växjös facebooksida.

 

”Igår blev jag stoppad av en kille som var lite sur över att jag inte hade uppdaterat här på ett tag. Jag ber om ursäkt för det men jag har haft en period på jobbet som har varit delvis tråkig och delvis tragisk.

 

Det finns mycket som händer i polislivet som man helt enkelt inte kan eller får skriva om.

På förekommen anledning vill jag skriva ett inlägg om rasism. Mina kolleger och jag har blivit kallade för rasister vid ganska många tillfällen den senaste tiden. Som invandrare själv, dessutom en invandrare som har ett jobb där jag många gånger har ställt upp mot rasism, lämnar det en väldigt bitter smak att bli kallad för rasist.

 

Till er RIKTIGA rasister - varje gång ni blottar era fula åsikter eller höjer era fula röster gör ni det svårare för alla era kära landsmän som inte är rasister. Plötsligt blir flera svenskar rasister i invandrares ögon när du säger att ni talar för "svenska folket".

 

Till er invandrare som skriker "rasist" varje gång ni är ifrågasatta eller möter motstånd i livet - sluta med att dra upp "rasistkortet från översta fickan i er "offerkofta". Varje gång ni gör det tar ni mycket ifrån invandrare som verkligen har blivit utsatta för rasism.

 

Mellan er som är fula rasister och er som är ''offerkofta-invandrare" finns vi - miljontals vanliga svenskar och invandrare – som vill leva ihop tillsammans i ett land utan hat.

 

Kommentera gärna men inga "fula rasister"' eller "offerkofta-invandrare", tack! //Scott”

 

Justiteombudsmannens sammanfattning lyder:

"JO har granskat ett inlägg som gjorts på polisens konto på Facebook, där en polis redovisar sina synpunkter på att han och andra poliser ofta blir kallade rasister. Enligt JO är det svårt att se att inlägget har relevans för ändamålet med polisens närvaro i sociala medier - att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det har inte något brottsförebyggande budskap och ger inte någon direkt information om polisens arbete. Mot den bakgrunden finns det en risk för att polisen inte uppfattas som saklig. I beslutet framhålls också att den som skriver för polisens räkning i sociala medier representerar myndigheten och att det inte är lämpligt att enskilda poliser redovisar sina personliga uppfattningar i det sammanhanget. JO har även vissa synpunkter på uttryckssättet i inlägget."

 

JO har reagerat särskilt på uttrycken "rasistkortet" och "offerkofte-invandrare" som enligt JO kan uppfattas som nedvärderande. Dock kommenterar JO inte uttrycket "fula rasister".

 

Justitieombudsmannen avslutar sin granskning med orden:

 

"Jag anser alltså att det finns anledning att ifrågasätta lämpligheten av Scott Goodwins inlägg. Mina invändningar gäller främst hans ton och uttryckssätt, och att han som företrädare för polisen gett uttryck för sina personliga åsikter och reflektioner.

 

Scott Goodwin har bl.a. fört fram att inlägget var skrivet till stöd för invandrare som utsätts för rasism och att han valde begrepp som fula rasister och offerkofta-invandrare för att anpassa uttryckssättet till den målgrupp som följer polisen på Facebook. Hans avsikt var inte att nedvärdera någon. Jag har i och för sig inte anledning att tro något annat än att Scott Goodwin hade goda avsikter med sitt inlägg och att han ville ta upp en angelägen fråga.

 

Jag vill emellertid betona att avsikten hos den som har gjort ett inlägg inte är avgörande, utan hur det uppfattas av andra. Det är därför viktigt att den som gör ett inlägg noga överväger innehållet, särskilt när det inte är helt allmänt hållet. Det är naturligt att polisen vill göra inlägg som kan väcka människors intresse och engagemang – det är ett av syftena med närvaron i sociala medier.

 

Strävan efter att få genomslag får dock inte medföra att polisen åsidosätter kraven på saklighet och opartiskhet, eller publicerar inlägg vars lämplighet av andra skäl kan ifrågasättas.

 

Med hänsyn till att de invändningar som jag har mot Scott Goodwins inlägg också behandlas i polisens handledning för sociala medier vill jag understryka vikten av att riktlinjerna i handledningen följs, och att polisen regelbundet reflekterar över vad som publiceras på polisens sidor i sociala medier och syftet med publiceringarna.

 

Med dessa synpunkter avslutas ärendet."

 

Blåljus uppmanar alla som skriver för Polismyndigheten på sociala medier till idogt studium av jo:s Beslut.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994